Số / Ký hiệu: Số 752-TB/HVCTKV III

Trích yếu: Thông báo triển khai thực hiện khai báo y tế điện tử bằng mã QR

Loại văn bản:
Thông báo - Công văn
Tải tệp đính kèm:
TBHV3 So 752.pdf
Người kí:
Ngày ban hành:
24/05/2021
Ngày có hiệu lực:
24/05/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc