Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi "Giảng viên giảng dạy giỏi" cấp cơ sở

Quyết định thành lập Hội đồng Giám khảo và Tổ thư ký Hội thi "Giảng viên giảng dạy giỏi" cấp cơ sở

Quyết định về việc Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Giảng viên giảng dạy giỏi cấp cơ sở

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Giám khảo và Tổ Thư ký Hội thi Giảng viên giảng dạy giỏi cấp cơ sở

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở năm học 2015 - 2016

Quyết định về việc thành lập Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng năm học 2015 - 2016

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:38
  • Hôm nay: 271
  • Tháng hiện tại: 3967
  • Tổng lượt truy cập: 66026