Số / Ký hiệu: số 1627 /QĐ- HVCTQG

Trích yếu: Quy chế thi giảng viên giỏi

Loại văn bản:
Quy chế - quy định
Lĩnh vực:
Quy chế - quy định
Người kí:
Ngày ban hành:
18/01/2018
Ngày có hiệu lực:
18/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc