Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Học viện Chính trị khu vực III

Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2017

Quy định tổ chức thực hiện đề án tốt nghiệp Chương trình Cao cấp lý luận chính trị

Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Hướng dẫn thực hiện quy chế Hội thi Giảng viên giảng dạy giỏi của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Quy chế tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện

Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục

Quy chế thi đua, khen thưởng của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 16
  • Tổng lượt truy cập: 1