Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
Trích yếu: Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét, công nhân giải pháp có hiệu quả trong công tác năm 2019
Ngày ban hành:
01/11/2019
Ngày có hiệu lực:
01/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân và bình xét danh hiệu thi đua năm 2019
Ngày ban hành:
23/10/2019
Ngày có hiệu lực:
23/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến
Ngày ban hành:
18/10/2019
Ngày có hiệu lực:
18/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Công chức, viên chức, người lao động Học viện Chính trị khu vực III thi đua thực hiện văn hóa công sở"
Ngày ban hành:
17/10/2019
Ngày có hiệu lực:
17/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo xét tặng Kỷ niệm chương năm 2019
Ngày ban hành:
12/08/2019
Ngày có hiệu lực:
12/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc lập kế hoạch, dự toán hoạt động năm 2020
Ngày ban hành:
28/06/2019
Ngày có hiệu lực:
28/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc vận hành Cổng Thông tin điện tử Học viện
Ngày ban hành:
21/09/2018
Ngày có hiệu lực:
21/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi "Giảng viên giảng dạy giỏi" cấp cơ sở
Ngày ban hành:
31/01/2018
Ngày có hiệu lực:
31/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:6
  • Hôm nay: 512
  • Tháng hiện tại: 17313
  • Tổng lượt truy cập: 129136