Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
Trích yếu: Thông báo về việc khai thác thông tin Thư viện điện tử, Thư viên số trên Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Ngày ban hành:
23/04/2020
Ngày có hiệu lực:
23/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc làm thẻ công chức, viên chức
Ngày ban hành:
21/04/2020
Ngày có hiệu lực:
21/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Học viện Chính trị khu vực III
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo lịch thi giảng của các thí sinh tham dự Hội thi "Giảng viên giỏi" cấp cơ sở, lần thứ IV năm 2020
Ngày ban hành:
04/05/2020
Ngày có hiệu lực:
04/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc báo cáo các trường hợp cán bộ của đơn vị có người thân từ nước ngoài về từ 01/3/2020 đến nay và dự kiến sẽ về nước trong thời gian tới
Ngày ban hành:
22/03/2020
Ngày có hiệu lực:
22/03/2020
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 22/03/2020
Trích yếu: Thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2020
Ngày ban hành:
09/03/2020
Ngày có hiệu lực:
09/03/2020
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 09/03/2020
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức Hội thi "Giảng viên giỏi" cấp cơ sở, lần thứ IV năm 2020
Ngày ban hành:
07/03/2020
Ngày có hiệu lực:
07/03/2020
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 07/03/2020
Trích yếu: Thông báo về việc đăng ký dự thi Hội thi "Giảng viên giỏi" cấp cơ sở, lần thứ IV năm 2020
Ngày ban hành:
08/03/2020
Ngày có hiệu lực:
08/03/2020
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 08/03/2020
  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:24
  • Hôm nay: 1257
  • Tháng hiện tại: 14547
  • Tổng lượt truy cập: 137044