Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
Trích yếu: Thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ
Ngày ban hành:
05/08/2020
Ngày có hiệu lực:
05/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc cung cấp thông tin cập nhật cho Cổng Thông tin điện tử Học viện
Ngày ban hành:
04/08/2020
Ngày có hiệu lực:
04/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại các giảng viên dự thi Hội thi "Giảng viên giỏi" cấp cơ sở lần thứ IV, năm 2020
Ngày ban hành:
09/07/2020
Ngày có hiệu lực:
09/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc lập kế hoạch, dự toán hoạt động năm 2021
Ngày ban hành:
24/06/2020
Ngày có hiệu lực:
24/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc đăng ký dự tuyển bồi dưỡng tiếng Trung Quốc và nâng cao trình độ tiếng Anh năm 2020
Ngày ban hành:
22/06/2020
Ngày có hiệu lực:
22/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc bán thanh lý tài sản đã qua sử dụng năm 2020
Ngày ban hành:
10/06/2020
Ngày có hiệu lực:
10/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
Ngày ban hành:
28/04/2020
Ngày có hiệu lực:
28/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc khai thác thông tin Thư viện điện tử, Thư viên số trên Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Ngày ban hành:
23/04/2020
Ngày có hiệu lực:
23/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1