Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
Trích yếu: Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên
Ngày ban hành:
29/10/2020
Ngày có hiệu lực:
29/10/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc công nhận " Giải pháp có hiệu quả trong công tác cấp cơ sở năm 2020"
Ngày ban hành:
26/10/2020
Ngày có hiệu lực:
26/10/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc đăng ký tham gia dự tuyển chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ tại Nhật Bản
Ngày ban hành:
12/10/2020
Ngày có hiệu lực:
12/10/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo các giải pháp được Hội đồng xét, công nhận giải pháp có hiệu quả trong công tác cấp cơ sở năm 2020
Ngày ban hành:
12/10/2020
Ngày có hiệu lực:
12/10/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về nội dung họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Ngày ban hành:
01/10/2020
Ngày có hiệu lực:
01/10/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc bổ sung lý lịch cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Ngày ban hành:
28/09/2020
Ngày có hiệu lực:
28/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Ngày ban hành:
15/09/2020
Ngày có hiệu lực:
15/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc thăm dò dư luận đối với ứng viên xét tặng NGND, NGƯT lần thứ 15
Ngày ban hành:
27/08/2020
Ngày có hiệu lực:
27/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1