Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
Trích yếu: Hướng dẫn chương trình để xác nhận trình độ tương đương Trung cấp lý luận chính trị
Ngày ban hành:
18/01/2018
Ngày có hiệu lực:
18/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy chế về tiêu chuẩn, chế độ, nhiệm vụ công tác của giảng viên ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Ngày ban hành:
17/01/2018
Ngày có hiệu lực:
18/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy chế Đào tạo cao cấp lý luận chính trị
Ngày ban hành:
18/01/2018
Ngày có hiệu lực:
18/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành quyết định chế độ làm việc của giảng viên tại Học viện
Ngày ban hành:
18/01/2018
Ngày có hiệu lực:
18/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định 1855 ngày 21/4/2016 về quy chế quản lý đào tạo
Ngày ban hành:
21/04/2016
Ngày có hiệu lực:
18/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:65
  • Hôm nay: 1296
  • Tháng hiện tại: 19462
  • Tổng lượt truy cập: 15498