Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
Trích yếu: Nghỉ tết Nhâm Thìn và một số công tác sắp đến
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Sơ kết phong trao thi đua và tổ chức kỷ niệm 29 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và 62 năm ngày truyền thống Học viện
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hoạt động văn thể Chào mừng kỷ niệm 29 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tổ chức Đại hội cán bộ, công chức, viên chức Học viện lần thứ 27
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Một số công tác từ nay đến kết thúc năm học và đầu năm học mới
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn việc cử cán bộ chưa là Đảng viên dự thi tuyển sau đại học tại Học viện
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực