Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
Trích yếu: Công văn về việc đăng ký dự tuyển trình độ tiến sĩ, thạc sĩ năm 2021
Ngày ban hành:
05/02/2021
Ngày có hiệu lực:
05/02/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo kết quả Vòng 1 kỳ xét tuyển dụng giảng viên năm 2020
Ngày ban hành:
27/01/2021
Ngày có hiệu lực:
27/01/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo kết quả xét, đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020
Ngày ban hành:
18/01/2021
Ngày có hiệu lực:
18/01/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo công khai tài chính năm 2020
Ngày ban hành:
30/12/2020
Ngày có hiệu lực:
30/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá 02 xe ô tô đã qua sử dụng
Ngày ban hành:
17/12/2020
Ngày có hiệu lực:
17/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2020
Ngày ban hành:
01/12/2020
Ngày có hiệu lực:
01/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1557-CV/HVCTQG về phổ biến Nghị định 119/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành:
30/11/2020
Ngày có hiệu lực:
30/11/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người"
Ngày ban hành:
03/11/2020
Ngày có hiệu lực:
03/11/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1