Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
Trích yếu: Nội dung cuộc họp làm việc về công tác thông tin, thư viên, tạp chí, xuất bản, công nghệ thông tin trong Chương trình Hội nghị tổng kết công tác năm học 2011-2012 và triển khai nhiệm vụ năm học 2012-201
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận tại buổi làm việc của Phó Giám đốc Đỗ Thanh Phương với Khối Hành chính - Hậu cần
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo xây dựng luận chứng đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2013
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo kết quả bình xét danh hiệu thi đua năm học 2011-2012
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo xét tặng Kỷ niệm chương năm 2012
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo phụ cấp thâm niên giáo dục
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo tổng kết và bình xét danh hiệu thi đua năm học 2011-2012
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo thực hiện báo cáo kết quả công tác tháng
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:34
  • Hôm nay: 27
  • Tháng hiện tại: 5998
  • Tổng lượt truy cập: 300062