Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
Trích yếu: Thông báo công khai tài chính năm 2019
Ngày ban hành:
03/12/2019
Ngày có hiệu lực:
03/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo kết quả bình xét các danh hiệu thi đua năm 2019
Ngày ban hành:
03/12/2019
Ngày có hiệu lực:
03/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2019
Ngày ban hành:
18/11/2019
Ngày có hiệu lực:
18/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng năm 2019
Ngày ban hành:
01/11/2019
Ngày có hiệu lực:
01/11/2019
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 01/11/2019
Trích yếu: Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét, công nhân giải pháp có hiệu quả trong công tác năm 2019
Ngày ban hành:
01/11/2019
Ngày có hiệu lực:
01/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân và bình xét danh hiệu thi đua năm 2019
Ngày ban hành:
23/10/2019
Ngày có hiệu lực:
23/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến
Ngày ban hành:
18/10/2019
Ngày có hiệu lực:
18/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Công chức, viên chức, người lao động Học viện Chính trị khu vực III thi đua thực hiện văn hóa công sở"
Ngày ban hành:
17/10/2019
Ngày có hiệu lực:
17/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:9
  • Hôm nay: 442
  • Tháng hiện tại: 4998
  • Tổng lượt truy cập: 107804