Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
Trích yếu: Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Học viện Chính trị khu vực III
Ngày ban hành:
14/01/2020
Ngày có hiệu lực:
14/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo kết quả xét, đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn năm 2019
Ngày ban hành:
14/01/2020
Ngày có hiệu lực:
14/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo công khai tài chính năm 2019
Ngày ban hành:
03/12/2019
Ngày có hiệu lực:
03/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo kết quả bình xét các danh hiệu thi đua năm 2019
Ngày ban hành:
03/12/2019
Ngày có hiệu lực:
03/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2019
Ngày ban hành:
18/11/2019
Ngày có hiệu lực:
18/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng năm 2019
Ngày ban hành:
01/11/2019
Ngày có hiệu lực:
01/11/2019
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 01/11/2019
Trích yếu: Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét, công nhân giải pháp có hiệu quả trong công tác năm 2019
Ngày ban hành:
01/11/2019
Ngày có hiệu lực:
01/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân và bình xét danh hiệu thi đua năm 2019
Ngày ban hành:
23/10/2019
Ngày có hiệu lực:
23/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:6
  • Hôm nay: 275
  • Tháng hiện tại: 13977
  • Tổng lượt truy cập: 110587