Số / Ký hiệu: Số 1708-TB/HVCTKV III

Trích yếu: Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên

Loại văn bản:
Thông báo - Công văn
Người kí:
Ngày ban hành:
29/10/2020
Ngày có hiệu lực:
29/10/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc