Số / Ký hiệu: Số 1600-CV/HVCTKV III

Trích yếu: Công văn về việc đăng ký tham gia dự tuyển chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ tại Nhật Bản

Loại văn bản:
Thông báo - Công văn
Người kí:
Ngày ban hành:
12/10/2020
Ngày có hiệu lực:
12/10/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc