Số / Ký hiệu: Số 1596-TB/HVCTKV III

Trích yếu: Thông báo các giải pháp được Hội đồng xét, công nhận giải pháp có hiệu quả trong công tác cấp cơ sở năm 2020

Loại văn bản:
Thông báo - Công văn
Tải tệp đính kèm:
TBHV3 So 1596.pdf
Người kí:
Ngày ban hành:
12/10/2020
Ngày có hiệu lực:
12/10/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc