Số / Ký hiệu: Số 1445-CV/HVCTKV III

Trích yếu: Công văn về việc bổ sung lý lịch cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

Loại văn bản:
Thông báo - Công văn
Người kí:
Ngày ban hành:
28/09/2020
Ngày có hiệu lực:
28/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc