Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022
Ngày ban hành:
27/12/2021
Ngày có hiệu lực:
27/12/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Học viện năm 2021 và Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
Ngày ban hành:
18/11/2021
Ngày có hiệu lực:
18/11/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: THÔNG BÁO VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Ngày ban hành:
09/07/2021
Ngày có hiệu lực:
09/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp thành phố năm 2022
Ngày ban hành:
04/06/2021
Ngày có hiệu lực:
04/06/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo tham gia cuộc thi viết chính luận khoa học "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"
Ngày ban hành:
26/05/2021
Ngày có hiệu lực:
26/05/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc đăng ký dự tuyển đào tạo Cao cấp lý luận chính trị năm 2021
Ngày ban hành:
25/05/2021
Ngày có hiệu lực:
25/05/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo triển khai thực hiện khai báo y tế điện tử bằng mã QR
Ngày ban hành:
24/05/2021
Ngày có hiệu lực:
24/05/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày ban hành:
28/04/2021
Ngày có hiệu lực:
28/04/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 12
  • Tổng lượt truy cập: 1