Công bố Quyết định và triển khai thực hiện Đề tài khoa học cấp quốc gia, mã số: KX.02.34/21-25

  26/09/2023 05:30 PM


  (HCMA3) - Sáng ngày 25/9/2023, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức công bố Quyết định và triển khai thực hiện Đề tài khoa học cấp quốc gia “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong quản lý phát triển xã hội, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội thời kỳ đổi mới”, mã số: KX.02.34/21-25.

  Toàn cảnh buổi công bố Quyết định và triển khai thực hiện Đề tài khoa học cấp quốc gia, mã số: KX.02.34/21-25

  Tham dự buổi Công bố có Đại diện Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III; lãnh đạo Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, lãnh đạo Ban Kế hoạch - Tài chính; Ban Chủ nhiệm đề tài, các thành viên tham gia nghiên cứu đề tài và một số nhà khoa học của Học viện.

  TS Nguyễn Bình Đức, Trưởng Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế công bố quyết định triển khai thực hiện đề tài

  Đề tài “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong quản lý phát triển xã hội, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội thời kỳ đổi mới”, Mã số: KX.02.34/21-25 do PGS,TS Đoàn Triệu Long, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III làm chủ nhiệm, thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045)”.

  Mục tiêu mà đề tài hướng tới là góp phần làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong quản lý phát triển xã hội, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội ở nước ta thời kỳ đổi mới; phân tích đánh giá thực trạng nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong quản lý phát triển xã hội, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội thời kỳ đổi mới. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong quản lý phát triển xã hội, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

  Các đồng chí Lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực III phát biểu trong buổi Tọa đàm khoa học lần thứ nhất của Đề tài KX.02.34/21-25

  Ngay sau phần công bố Quyết định, Ban Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp quốc gia, mã số: KX.02.34/21-25 đã tổ chức cuộc Tọa đàm khoa học lần thứ nhất với chủ đề: “Một số vấn đề cơ bản về quản lý phát triển xã hội, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội ở nước ta thời kỳ đổi mới”.

  Tại Tọa đàm, Ban Chủ nhiệm Đề tài và các nhà khoa học đã tập trung trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến nội dung trọng tâm của đề tài, như: Phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam thời kỳ đổi mới, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết các vấn đề xã hội, về tiến bộ và công bằng xã hội,…

  Các nhà khoa học thảo luận, trao đổi tại Tọa đàm

  Ban Biên tập Cổng TTĐT

  (Sỹ Bùi thực hiện)

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611