Hội thảo khoa học: "60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021): Giá trị lịch sử và hiện tại"

  21/10/2021 04:24 PM


  Sáng ngày 21 tháng 10 năm 2021, tại Hội trường Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đồng tổ chức Hội thảo khoa học về chủ đề: “60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021): Giá trị lịch sử và hiện tại”.

  Tham dự Hội thảo gồm có các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học và học giả đến từ Học viện Chính trị khu vực III; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Ban Liên lạc Đoàn tàu không số tại Đà Nẵng; Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng; Liên hiệp các Hội Văn học và Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng;... 

  Hội thảo do TS Vũ Anh Tuấn,  Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III và Chuẩn Đô đốc Mai Trọng Định,  Chính ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đồng chủ trì.

  (Ảnh: TS Vũ Anh Tuấn - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III và Chuẩn Đô đốc Mai Trọng Định - Chính ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tặng hoa lưu niệm cho Ban Liên lạc Đoàn tàu không số tại Đà Nẵng)

  Phát biểu đề dẫn, Chuẩn Đô đốc Mai Trọng Định - Chính ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cho rằng, Hội thảo hôm nay là nhằm làm rõ bối cảnh ra đời và vai trò của Đường Hồ Chí Minh trên biển đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; rút ra những bài học kinh nghiệm trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay. Hội thảo là dịp tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong toàn quân và toàn dân ta; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời, tạo khí thế và động lực mới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  (Ảnh: Chuẩn Đô đốc Mai Trọng Định - Chính ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phát biểu đề dẫn Hội thảo)

  Để đạt được mục đích của Hội thảo trong phạm vi thời gian được ấn định, Chuẩn Đô đốc Mai Trọng Định đề nghị Hội thảo tập trung làm rõ những vấn đề sau: Thứ nhất, bối cảnh ra đời Đường Hồ Chí Minh trên biển; Thứ hai, tầm nhìn chiến lược, sự sáng tạo độc đáo trong nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương trong việc mở Đường Hồ Chí Minh trên biển; Thứ ba, những nhân tố chủ yếu làm nên thành công Đường Hồ Chí Minh trên biển; Thứ tư, vai trò của Đường Hồ Chí Minh trên biển đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; Thứ năm, bài học kinh nghiệm rút ra từ việc mở Đường Hồ Chí Minh trên biển trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay.

  (Ảnh: Toàn cảnh Hội thảo khoa học)

  Hội thảo đã nhận được sự tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học và học giả từ nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau ở các tỉnh/thành Duyên hải miền Trung với 27 tham luận được gửi đến.

  Các báo cáo tham luận cùng với nhiều ý kiến trao đổi tại Hội thảo đã tập trung làm rõ các vấn đề như: Bối cảnh lịch sử và yêu cầu mở Đường Hồ Chí Minh trên biển; Đường Hồ Chí Minh trên biển và bài học về nghiên cứu, dự báo tình hình, không để Tổ quốc bị động bất ngờ trong mọi tình huống; Đường Hồ Chí Minh trên biển - sự sáng tạo độc đáo của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; Đường Hồ Chí Minh trên biển và bài học xây dựng “thế trận lòng dân” trên biển để bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trên biển hiện nay; Những nhân tố chủ yếu làm nên thành công Đường Hồ Chí Minh trên biển; Đường Hồ Chí Minh trên biển - Nhân tố góp phần quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; Bản lĩnh chính trị và ý chí quyết chiến, quyết thắng của bộ đội tuyến vận tải chiến lược Hồ Chí Minh trên biển trong kháng chiến chống Mỹ và bài học trong sự nghiệp xây dựng quân đội hiện nay; Đường Hồ Chí Minh trên biển trong văn học nghệ thuật Việt Nam; Đường Hồ Chí Minh trên biển và bài học về công tác bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí trang bị, tàu thuyền trong tình hình hiện nay; Đường Hồ Chí Minh trên biển và bài học về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của Quân chủng Hải quân trong giai đoạn hiện nay; Phát huy tiềm năng, lợi thế của quốc gia biển trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam giai đoạn hiện nay;…

  Kết luận Hội thảo, TS Vũ Anh Tuấn - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III đã đánh giá cao giá trị khoa học của các bài tham luận, các ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học…Hội thảo đã cung cấp những luận cứ về giá trị lịch sử và hiện tại của Đường Hồ Chí Minh trên biển, có giá trị tham khảo sâu sắc, góp phần quan trọng vào bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ Tổ quốc; cũng như trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nói chung và liên quan đến chủ đề Hội thảo nói riêng trong tình hình mới.

  BBT Website

  (Duy Hòa thực hiện)

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:50
  • Hôm nay: 1194
  • Tháng hiện tại: 19360
  • Tổng lượt truy cập: 15396
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611