Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính K16 Đà Nẵng, hệ không tập trung, khoá học 2021 - 2023 tại Học viện

  19/10/2021 11:04 AM


  Sáng ngày 19/10/2021, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính K16 Đà Nẵng, hệ không tập trung, khoá học 2021 - 2023 cho 57 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, các ngành, các đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng.

  Dự lễ khai giảng có PGS, TS Lê Văn Đính, Phó Giám đốc Học viện, đại diện Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo và Chủ nhiệm lớp.

  Về phía Thành ủy Đà Nẵng có đồng chí Thái Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng Tổ chức-Cán bộ, đồng chí Bùi Thị Minh Nguyệt, Chuyên viên phòng Tổ chức-Cán bộ và toàn thể học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị K16 Đà Nẵng tham dự bằng hình thức trực tuyến qua ứng dụng Microsoft Teams.

  Toàn cảnh buổi khai giảng khóa học tại các điểm cầu

  PGS, TS Lê Văn Đính, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng

  Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, PGS, TS Lê Văn Đính, Phó Giám đốc Học viện chúc mừng các đồng chí học viên trúng tuyển lớp Cao cấp lý luận chính trị K16 Đà Nẵng, hệ không tập trung, khóa học 2021-2023 tại Học viện. Khóa học được giảng dạy theo Khung chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị mới ban hành theo Quyết định số 3092/QĐ-HVCTQG ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho tất cả các hệ lớp. Theo đó, nội dung chương trình khoá học được thực hiện gồm 19 môn học và 06 chuyên đề ngoại khóa. Chương trình này được thực hiện trong khoảng thời gian 18 tháng học tập và nghiên cứu, các học viên sẽ được tiếp cận một số nội dung cơ bản như sau: Những tri thức cơ bản và có hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực chủ yếu của đời sống xã hội; những tri thức cơ bản về khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý… Việc triển khai thực hiện tốt chương trình, nội dung khóa học sẽ góp phần hình thành và phát triển phương pháp tư duy khoa học mà cốt lõi là phương pháp tư duy biện chứng cho học viên; từ đó tạo tiền đề, điều kiện cho việc nâng cao năng lực tư duy lý luận và năng lực tổ chức thực tiễn của người cán bộ lãnh đạo, quản lý. Để đạt được mục tiêu trên Ban Giám đốc Học viện và Ban Tổ chức lớp học đề nghị các đồng chí phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu để thực hiện mục đích, nhiệm vụ đặt ra với chất lượng tốt.

  Đồng chí Phan Thanh Bình, đại diện cho học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị K16 Đà Nẵng phát biểu

  BBT Website

  (Võ Duy Quang thực hiện)

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:74
  • Hôm nay: 1470
  • Tháng hiện tại: 28535
  • Tổng lượt truy cập: 17950
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611