Tọa đàm khoa học: “Vận dụng, quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh”

  18/06/2021 02:15 PM


  Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2021, chiều ngày 17/6/2021, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh tiến hành tọa đàm khoa học với chủ đề “Vận dụng, quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh”.

  Tham dự buổi Tọa đàm có đại diện Ban Giám đốc, Lãnh đạo Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; một số nhà khoa học trong Học viện cùng toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh. Buổi tọa đàm do TS. Nguyễn Mậu Linh, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh chủ trì.

  Tại buổi tọa đàm, có Báo cáo đề dẫn và 08 tham luận đã được trình bày và nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp thêm từ các đại biểu nhằm quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi và điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII. Từ đó, giúp cho các giảng viên trong khoa có cơ sở để vận dụng vào giảng dạy, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

  Tại buổi tọa đàm, các đại biểu trình bày và thảo luận nhiều nội dung cơ bản, cốt lõi và điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trong đó, tập trung vào hai mảng vấn đề để vận dụng vào công tác giảng dạy và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh. Thứ nhất, sự quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong đường lối đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững của Đảng tại Đại hội lần thứ XIII; sự quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc tổng kết những bài học lớn của Đảng tại Đại hội lần thứ XIII. Sự vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thứ hai, vận dụng tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc; về đạo đức cách mạng; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền.

  Thông qua tọa đàm, mỗi giảng viên, đại biểu tham dự nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và vận dụng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào các bài giảng là công việc cấp bách, thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc. Từ đó, khẳng định và bồi dưỡng niềm tin vững chắc vào đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, góp phần vào việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực phản động, thù địch.

  TS. Nguyễn Mậu Linh, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh khẳng định buổi tọa đàm này là cần thiết, bổ ích để các giảng viên trong Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu trong thời gian tới./.

  BBT Website

  (Thực hiện: Phạm Văn Hòa, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh)

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:25
  • Hôm nay: 578
  • Tháng hiện tại: 2689
  • Tổng lượt truy cập: 334096
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611