Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính K15 Đà Nẵng, hệ không tập trung, khoá học 2020 - 2022

  25/11/2020 01:20 PM


  Sáng ngày 25/11/2020, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính K15 Đà Nẵng, hệ không tập trung, khoá học 2020 - 2022 cho 59 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, các ngành, các đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng.

  Toàn cảnh buổi khai giảng khóa học

  Đến dự lễ khai giảng có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Đảng ủy, Ban Thường vụ Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Lãnh đạo các đơn vị; giảng viên các Khoa; Chủ nhiệm lớp K15 Đà Nẵng thuộc Học viện Chính trị khu vực III.

  Về phía Thành ủy Đà Nẵng có đồng chí Nguyễn Viết Hùng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy tham dự.

  PGS, TS Lê Văn Đính, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng

  Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, PGS, TS Lê Văn Đính, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, các ngành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó chính là nội dung cơ bản của công tác huấn luyện cán bộ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là “công việc gốc của Đảng”, đồng thời là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

  Khóa học được giảng dạy theo Khung chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị mới ban hành theo Quyết định số 3092/QĐ-HVCTQG ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho tất cả các hệ lớp. Theo đó, nội dung chương trình khoá học được thực hiện gồm 19 môn học và 06 chuyên đề ngoại khóa. Chương trình này được thực hiện trong khoảng thời gian 18 tháng học tập và nghiên cứu, các học viên sẽ được tiếp cận một số nội dung cơ bản như sau: Những tri thức cơ bản và có hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực chủ yếu của đời sống xã hội; những tri thức cơ bản về khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý… Việc triển khai thực hiện tốt chương trình, nội dung khóa học sẽ góp phần hình thành và phát triển phương pháp tư duy khoa học mà cốt lõi là phương pháp tư duy biện chứng cho học viên; từ đó tạo tiền đề, điều kiện cho việc nâng cao năng lực tư duy lý luận và năng lực tổ chức thực tiễn của người cán bộ lãnh đạo, quản lý.

  Để đạt được mục tiêu trên Ban Giám đốc Học viện và Ban Tổ chức lớp học đề nghị các đồng chí phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu để thực hiện mục đích, nhiệm vụ đặt ra với chất lượng tốt.

  Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, đại diện cho học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị K15 Đà Nẵng phát biểu

  BBT Website

  (Võ Duy Quang thực hiện)

   

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:24
  • Hôm nay: 569
  • Tháng hiện tại: 24671
  • Tổng lượt truy cập: 123075
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611