Hội thảo khoa học: Thể chế, cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  25/11/2019 10:26 AM


  HỘI THẢO KHOA HỌC:

  Thể chế, cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch

  trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật -

  Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

   

  Thực hiện kế hoạch nghiên cứu đề tài “Thể chế, cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật” do TS Vũ Anh Tuấn Chủ nhiệm, Học viện Chính trị khu vực III chủ trì, sáng ngày 23 tháng 11 năm 2019, tại Học viện Chính trị khu vực III, Ban chủ nhiệm đề tài đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: Thể chế, cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”.

  Tham dự hội thảo có các đồng chí đến từ khoa Lý luận chính trị, trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng và các nhà khoa học của Học viện Chính trị khu vực III. Chủ trì hội thảo: TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III, chủ nhiệm đề tài và PGS,TS Đoàn Triệu Long, Phó Giám đốc Học viện.

  Toàn cảnh Hội thảo

  Phát biểu đề dẫn hội thảo, TS Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh: Hiện nay, các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật đã và đang tấn công bằng những chiêu thức mới, quyết liệt, tinh vi và xảo quyệt hơn. Do đó, việc nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật để từ đó xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế đấu tranh ngăn chặn là vấn đề rất hệ trọng và cấp bách trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta hiện nay.

  Tại hội thảo các đại biểu đã tham luận và thảo luận những vấn đề sau:  Nội hàm của 2 khái niệm: Thể chế, cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch; Các yếu tố cấu thành (nội dung) chủ yếu của thể chế, cơ chế nói trên; Những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của thể chế, cơ chế; Các yếu tố tác động đến xây dựng, áp dụng và hoàn thiện thể chế, cơ chế; Những vấn đề đặt ra cần giải quyết trong thể chế, cơ chế đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay; Kinh nghiệm của Đảng, Nhà nước ta trong tiến trình cách mạng về xây dựng và áp dụng thể chế, cơ chế đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch…

  BBT Website

  (Trần Thị Minh An thực hiện)

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:22
  • Hôm nay: 1593
  • Tháng hiện tại: 13188
  • Tổng lượt truy cập: 307252
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.6110