Hội thảo khoa học: “Khai thác, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ”

  12/11/2019 09:16 AM


  Thực hiện kế hoạch hợp tác khoa học năm 2019, sáng ngày 12 tháng 11 năm 2019, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ đồng tổ chức Hội thảo khoa học về chủ đề: “Khai thác, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ”.

   

  HỘI THẢO KHOA HỌC:

  KHAI THÁC, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN

  Ở CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

  Thực hiện kế hoạch hợp tác khoa học năm 2019, sáng ngày 12 tháng 11 năm 2019, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ đồng tổ chức Hội thảo khoa học về chủ đề: “Khai thác, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ”.

  Tham dự Hội thảo gồm có các nhà khoa học, nhà quản lý và học giả đến từ Học viện Chính trị khu vực III; Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ; Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam; Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm; Vườn rau hữu cơ Thanh Đông, Hội An, Quảng Nam. 

  Hội thảo được chia thành hai phiên, phiên thứ nhất do TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III và PGS, TS Hồ Việt Hạnh, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ đồng chủ trì; phiên thứ hai do TS Vũ Anh Tuấn và TS Hoàng Hồng Hiệp, Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ đồng chủ trì.

  Toàn cảnh phiên hội thảo thứ nhất

  Phát biểu đề dẫn hội thảo, TS Vũ Anh Tuấn cho rằng: Thế kỷ XXI được coi là kỷ nguyên của đại dương, “vươn ra biển” đã trở thành xu thế lớn, định hướng phát triển quan trọng của các quốc gia có biển và cả quốc gia không có biển. Tuy nhiên, vấn đề khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển ở nhiều quốc gia, khu vực đang đứng trước những thách thức, nhiều nguồn tài nguyên bị khai thác cạn kiệt, môi trường biển nhiều nơi bị ô nhiễm đến mức báo động đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia, khu vực. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ cũng đang đứng trước thực trạng chung đó, việc khai thác tài nguyên biển như hiện nay trong vùng đã dẫn tới sự suy giảm, cạn kiệt nhiều nguồn lợi biển mà không biết bao giờ mới tái tạo đủ; môi trường biển đang chịu nhiều thách thức và các mối đe dọa trầm trọng khi dân cư ven biển ngày càng tăng, các họat động kinh tế ven biển ngày càng phát triển, nhiều cửa sông ven biển bị ô nhiễm do nước thải từ các khu công nghiệp, khu đô thị thải ra và sự gia tăng về tần suất và mức độ ảnh hưởng của thiên tai bão lũ do biến đổi khí hậu.

  Để cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước, cho chính quyền các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách nhằm thực hiện Chiến lược phát triển biền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, TS Vũ Anh Tuấn đề nghị Hội thảo tập trung thảo luận những vấn đề, như: Những cơ sở lý luận và thực tiễn về khai thác, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển; Quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của của Nhà nước về khai thác, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển; Các yếu tố ảnh hưởng đến khai thác, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ; Thực trạng khai thác, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ; Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ.

  Toàn cảnh phiên hội thảo thứ hai

  Các báo cáo tham luận cùng với nhiều ý kiến trao đổi tại Hội thảo đã tập trung làm rõ các vấn đề như: Quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật nhà nước về khai thác, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển; Công tác bảo vệ môi trường và khai thác hợp lý tài nguyên biển khu vực duyên hải Nam Trung Bộ - dưới góc độ tiếp cận quan điểm sinh thái học; Khai thác, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển gắn với  bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển từ thực tiễn các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ; Kết hợp phát triển kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền biển đảo- giải pháp then chốt trong quá trình thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển; Nội luật hóa điều ước quốc tế về bảo vệ môi trường biển vào pháp luật Việt Nam; Đổi mới cơ chế, chính sách và pháp luật về khai thác, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển nhằm phát triển bền vững kinh tế biển ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ; Khai thác vốn văn hóa biển đảo cho phát triển du lịch ở Cù Lao Chàm, thành phố Hội An: Một số hàm ý chính sách; Chất lượng nguồn nước và vấn đề nâng cao thu nhập hộ ngư dân nuôi trồng thủy sản vùng ven biển tỉnh Quảng Nam: Một tiếp cận định lượng; Đồng quản lý - công cụ hỗ trợ hài hòa các mối quan hệ giữa bảo tồn đa dạng sinh học, cải thiện sinh kế và phát triển kinh tế xã hội tại Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm – Hội An.

  Kết luận Hội thảo, PGS, TS Hồ Việt Hạnh, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các bài tham luận, các ý kiến phát biểu của các nhà khoa học, nhà quản lý và học giả với hàm lượng khoa học cao, có giá trị tham khảo sâu sắc, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng về vấn đề khai thác, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, cũng như đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ trong thời gian tới.

  BBT Website

  (Tin: Duy Hoà & Ảnh: Anh Thư)

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:26
  • Hôm nay: 971
  • Tháng hiện tại: 24994
  • Tổng lượt truy cập: 321890
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.6110