HỘI THẢO KHOA HỌC 70 NĂM TÁC PHẨM DÂN VẬN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH: NHỮNG GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN (15/10/1949 – 15/10/2019)

  11/10/2019 03:21 PM


  Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019, ngày 11 tháng 10 năm 2019 Học viện Chính trị khu vực III tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “70 NĂM TÁC PHẨM DÂN VẬN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH: NHỮNG GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN (15/10/1949 – 15/10/2019)”

  HỘI THẢO KHOA HỌC

  70 NĂM TÁC PHẨM DÂN VẬN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH: NHỮNG GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN (15/10/1949 – 15/10/2019)

   

  Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019, ngày 11 tháng 10 năm 2019 Học viện Chính trị khu vực III tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “70 NĂM TÁC PHẨM DÂN VẬN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH: NHỮNG GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN (15/10/1949 – 15/10/2019) nhằm góp phần khẳng định và làm sáng tỏ thêm những giá trị to lớn của tác phẩm đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

  Dự Hội thảo có các đồng chí trong Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị; giảng viên các khoa; tác giả có bài viết và chuyên viên Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế. Chủ trì hội thảo: TS Vũ Anh Tuấn - Phó Giám đốc Học viện.

  TS Vũ Anh Tuấn - Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi hội thảo

  Phát biểu đề dẫn hội thảo, TS Vũ Anh Tuấn khẳng định: Thực tiễn cách mạng Việt Nam qua 70 năm đã chứng minh rằng: Tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, là “cương lĩnh dân vận” của Đảng Cộng sản Việt Nam, là “kim chỉ nam” về công tác dân vận trong mọi giai đoạn cách mạng, nêu rõ về bản chất, vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm thực hiện công tác dân vận, phương pháp, quy trình dân vận, tác phong người cán bộ dân vận. Đồng thời, tác phẩm còn là cơ sở lý luận kinh điển để Đảng, Nhà nước ta hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật về công tác dân vận; là cẩm nang cho các tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị nghiên cứu, học tập, thực hiện tốt công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ trước đây và nhất là trong giai đoạn hiện nay.

  TS Trần Tăng Khởi, Trưởng khoa Lịch sử Đảng trình bày tham luận

  Hội thảo đã nhận được sự tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm của các nhà khoa học trong Học viện với 30 tham luận được gửi đến với 2 nhóm nội dung: 1) Những giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm Dân vận qua 70 năm; 2) Ý nghĩa vận dụng của tác phẩm Dân vận trong giai đoạn cách mạng mới.. Dưới sự điều hành của đ/c Chủ trì, các tham luận cùng các ý kiến trao đổi tại Hội thảo đã làm sáng tỏ các vấn đề như: Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa lịch sử của tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Những nội dung chủ yếu trong tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những vấn đề đặt ra trong tình hình mới; Nội dung tác phẩm “Dân vận” và những bài học rút ra trong tình hình mới; Bàn về vai trò của nhân dân trong tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa dân vận và dân chủ trong tác phẩm “Dân vận” và sự vận dụng hiện nay; Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay; Từ tác phẩm Dân vận của Hồ Chí Minh bàn về việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta; về công tác xây dựng cán bộ dân vận ở miền Trung – Tây Nguyên hiện nay; Vận dụng tư tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác dân vận chính quyền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Một số mô hình dân vận “khéo” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay .

  BBT Website

  (Tin Minh An & ảnh: Duy Quang)

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:23
  • Hôm nay: 915
  • Tháng hiện tại: 10552
  • Tổng lượt truy cập: 307448
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.6110