TỌA ĐÀM KHOA HỌC: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA THEO HƯỚNG TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ

  30/10/2019 09:36 AM


  Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2019, chiều ngày 31/10/2019, khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế tiến hành tọa đàm khoa học với chủ đề: Xây dựng hệ thống chính trị ở nước ta theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

  TỌA ĐÀM KHOA HỌC:

  XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA THEO HƯỚNG TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ

  Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2019, chiều ngày 31/10/2019, khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế tiến hành tọa đàm khoa học với chủ đề: Xây dựng hệ thống chính trị ở nước ta theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

  Tham dự buổi tọa đàm có TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý khoa học; cùng toàn thể giảng viên, nghiên cứu viên khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế. Buổi tọa đàm do PGS,TS Lê Văn Đính, Trưởng khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế chủ trì.

  Toàn cảnh buổi tọa đàm

            Cùng với Báo cáo đề dẫn, các tham luận và các ý kiến tại buổi tọa đàm đã tập trung vào các vấn đề trọng tâm, như: Xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Đổi mới tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo Nghị quyết số 18-NQ/TW6 (khóa XII); Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 07, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ...

  Kết luận buổi tọa đàm, PGS, TS Lê Văn Đính, Trưởng khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế khẳng định tọa đàm góp phần làm rõ hơn những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập của hệ thống chính trị ở nước ta, đề xuất giải pháp nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí khẳng định những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học tại buổi tọa đàm sẽ được cán bộ, giảng viên khoa Chính trị học và Quan hệ quốc ghi nhận và vận dụng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu. 

  BBT Website

  (Chúc Bá Tuyên thực hiện)