Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Sinh hoạt lý luận, nhiệm kỳ 2023 - 2025

  22/02/2024 03:47 PM


  (HCMA3) - Thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi hội nhà báo thuộc Liên Chi hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sáng ngày 21/2/2024, Chi hội Nhà báo Tạp chí Sinh hoạt lý luận tiến hành Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Sinh hoạt lý luận, nhiệm kỳ 2023 - 2025. Đồng chí PGS,TS Phạm Đức Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III dự và chỉ đạo Đại hội.

  ThS Trần Thị Thúy LinhThư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Sinh hoạt lý luận, nhiệm kỳ 2021-2023 trình bày báo cáo trước Đại hội

  Tham dự Đại hội có PGS,TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III, Tổng Biên tập Tạp chí Sinh hoạt lý luận; toàn thể các đồng chí hội viên Chi hội Nhà báo Tạp chí Sinh hoạt lý luận.

  Thực hiện chương trình làm việc, Đại hội đã nghe Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động Chi hội nhiệm kỳ 2021-2023 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2021 - 2023; tiến hành thảo luận, góp ý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi hội, đồng thời góp ý bổ sung, hoàn thiện các báo cáo của Đại hội.

  PGS,TS Phạm Đức Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III phát biểu chỉ đạo Đại hội

  Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí PGS,TS Phạm Đức Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III chúc mừng và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, tinh thần trách nhiệm của tất cả các chi hội viên Chi hội Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Theo đồng chí, mặc dù là Chi hội có số lượng hội viên ít nhất trong các chi hội trực thuộc Liên Chi hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, song Chi hội đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của một chi hội báo chí; các hoạt động của Chi hội và của Ban Thư ký Chi hội nhìn chung đạt hiệu quả tốt, thiết thực, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng của Tạp chí trong công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là trong triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

  Với mong muốn hoạt động của Chi hội Nhà báo Tạp chí Sinh hoạt lý luận ngày càng hiệu quả và chuyên nghiệp hơn, PGS,TS Phạm Đức Kiên đề nghị Chi hội và Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ mới cần phải chú trọng cụ thể hoá ý kiến chỉ đạo của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tại Hội nghị Công tác Báo chí năm 2023 vào chương trình, kế hoạch hoạt động của Chi hội. Theo đó, cần chú ý đến một số nội dung trọng tâm như: Cần bảo đảm tính thống nhất trong lãnh đạo, quản lý báo chí toàn hệ thống Học viện; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đối với công tác báo chí và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác báo chí; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ người làm báo Học viện toàn diện về lý luận chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, ngoại ngữ, công nghệ thông tin đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đội ngũ cán bộ báo chí phải đề cao trách nhiệm và bản lĩnh khoa học, năng lực chuyên môn, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; chú trọng cải tiến mô hình tổ chức tòa soạn, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tăng cường phối hợp, liên kết giữa các cơ quan báo chí, đơn vị giảng dạy trong Học viện và với các cơ quan báo chí ngoài Học viện; xác định rõ định hướng, lộ trình phát triển, từng bước đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa quy trình xuất bản tạp chí khoa học, chuyên nghiệp hóa, bắt kịp xu thế báo chí hiện đại. Xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch hằng năm và kế hoạch từng số; chú trọng mở các chuyên đề có tính bản sắc Trường Đảng, phù hợp tôn chỉ, mục đích của tạp chí…

  Sau phần trao đổi, thảo luận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện, Đại hội đã bầu Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Sinh hoạt lý luận, nhiệm kỳ 2023 - 2025 gồm 02 đồng chí: Trần Thị Thúy Linh (Thư ký Chi hội) và Hà Thị Ánh Tuyết (Phó Thư ký Chi hội); đồng thời, biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Sinh hoạt lý luận, nhiệm kỳ 2023 - 2025.

  PGS,TS Phạm Đức Kiên và các đại biểu dự Đại hội tặng hoa chúc mừng Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Sinh hoạt lý luận, nhiệm kỳ 2023 - 2025 

  Đại hội làm việc nghiêm túc trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và đã hoàn thành chương trình đề ra vào lúc 10h00 cùng ngày.

  Ban Biên tập Cổng TTĐT

  (Sỹ Bùi thực hiện)

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611