HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

  07/06/2021 08:35 AM


  HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

   

  Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 20/4/2021 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, ngày 05/6/2021, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng dành cho học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị  khóa 52, hệ tập trung (hình thức trực tuyến). Đồng chí PGS,TS Đoàn Triệu Long, Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III chủ trì và chỉ đạo Hội nghị.

  PGS,TS Đoàn Triệu Long - Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III quán triệt,  triển khai chuyên đề “Đại hội XIII của Đảng – Niềm tin và khát vọng phát triển đất nước”

  Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng dành cho học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị  khóa 52, hệ tập trung, được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Theo đó, Hội nghị đã triển khai quán triệt 04 chuyên đề: Chuyên đề 1:Đại hội XIII của Đảng - Niềm tin và khát vọng phát triển đất nước (Báo cáo viên: Đồng chí PGS,TS Đoàn Triệu Long - Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III); Chuyên đề 2: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Báo cáo viên: Đồng chí PGS, TS Lê Văn Đính - Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III); Chuyên đề 3: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Báo cáo viên: Đồng chí TS Nguyễn Dũng Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng khoa Lãnh đạo học và Chính sách công); Chuyên đề 4: Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Báo cáo viên: Đồng chí TS Nguyễn Văn Hào - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng khoa Xây dựng Đảng).

  PGS,TS Lê Văn Đính, Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III quán triệt, triển khai chuyên đề “Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”

  TS Nguyễn Dũng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng khoa Lãnh đạo học và Chính sách côngHọc viện Chính trị khu vực III quán triệt, triển khai chuyên đề “Báo cáo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”

  TS Nguyễn Văn Hào,Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng khoa Xây dựng ĐảngHọc viện Chính trị khu vực III quán triệt, triển khai chuyên đề “Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”

  Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng dành cho học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị  khóa 52, hệ tập trung nhằm giúp học viên nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội để vận dụng vào việc nghiên cứu, học tập nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ “học tập tốt, rèn luyện tốt” và góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

  Việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã được Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học; các đồng chí học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 52 đã đảm bảo tính kỷ luật trong quá trình tham dự lớp học; đảm bảo các biện pháp tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 

  Một số hình ảnh học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 52 tham gia học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

   

   

  BBT Website

  (Bùi Tiến Sỹ thực hiện)

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:49
  • Hôm nay: 49
  • Tháng hiện tại: 40936
  • Tổng lượt truy cập: 399499
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611