CHÀO NĂM MỚI 2021

  30/12/2020 04:49 PM


  1. Năm 2020 dần đang khép lại với nhiều khó khăn, biến động và cả những thách thức cùng những ảnh hưởng nặng nề. Thế giới chứng kiến một năm khó quên khi phải đối mặt đại dịch Covid-19, cháy rừng, lũ lụt... và nhiều sự kiện chính trị trên phạm vi toàn cầu. Ở trong nước, bên cạnh đại dịch Covid-19 là thiên tai, bão lũ, sạt lở đất... đã liên tiếp xảy ra, đặc biệt ở các tỉnh miền Trung, làm cho tình hình ngày càng thêm khó khăn chồng chất!

  Mặc dù tình hình khó khăn là vậy, nhưng 2020 vẫn còn đó những tín hiệu lạc quan, cùng những điều tốt đẹp! Với sự quyết tâm cao và sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn, bền bỉ của toàn Ðảng, toàn Dân và toàn Quân, chúng ta vẫn hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với nhiều điểm mới vượt trội và dấu ấn nổi bật: Thứ nhất, đã ứng phó rất nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt, có hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-1. Thứ hai, đã nỗ lực duy trì, phục hồi, phát triển kinh tế đạt kết quả cao nhất có thể. Thứ ba, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ... tiếp tục phát triển và có nhiều tiến bộ. Thứ tư, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được duy trì, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của đất nước trên trường quốc tế; quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường; chủ quyền quốc gia, môi trường hòa bình, ổn định được giữ vững, tạo thuận lợi cho phát triển đất nước. Thứ năm, công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả nổi bật, ấn tượng, có sự chuyển biến rất tích cực, nâng cao rõ rệt về chất[1].

  Đặc biệt, trên lĩnh vực kinh tế, Việt Nam được đánh giá là một trong số 10 nước trên thế giới có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất; một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất trong năm 2020: “Trong 5 năm qua, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã cùng nhau tạo ra hơn 1.200 tỷ USD giá trị GDP. Riêng năm 2020, dù trong muôn vàn khó khăn bởi Covid-19 và sự suy thoái nghiêm trọng của kinh tế thế giới kể từ Ðại suy thoái 1929-1932, kinh tế nước ta vẫn kiên cường duy trì tăng trưởng dương xấp xỉ gần 3%. Theo tính toán của IMF, quy mô kinh tế nước ta giờ đây đã đạt hơn 340 tỷ USD - đứng trong tốp 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, tương đương hoặc vượt qua một số nền kinh tế có trình độ phát triển cao trong khu vực, kể cả một số con hổ của Ðông Á. Tạp chí Nhà Kinh tế của Anh xếp Việt Nam trong tốp 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới. Theo số liệu của WB, với tăng trưởng kinh tế bình quân 6,8%/năm trong giai đoạn 2016-2019, Việt Nam nằm trong tốp 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất thế giới”[2]     .

  Những kết quả, thành tựu đạt được nói trên là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng; sự quản lý, điều hành quyết liệt, có hiệu quả của Chính phủ và chính quyền các cấp; sự đổi mới có hiệu quả nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; sự đoàn kết thống nhất, phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị; phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tinh thần lao động tích cực, sáng tạo, trách nhiệm của nhân dân; sự tín nhiệm, đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

  - Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Năm tiến hành Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng; năm đầu quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 .                           

  Dự báo trong những năm tới, bối cảnh quốc tế, khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi rất phức tạp, nhanh chóng, khó đoán định. Đặc biệt là, tác động của đại dịch Covid-19 có thể tiếp tục kéo dài trong các năm tiếp theo; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các vấn đề an ninh phi truyền thống tác động nhiều mặt đến sự phát triển ổn định, bền vững của thế giới, khu vực và đất nước ta. Ðất nước ta sẽ tiếp tục đối diện với nhiều cơ hội mới đan xen thách thức mới.

  Tuy nhiên, thực tiễn cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Với thành quả đạt được trong thời gian qua,  niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa đã và đang từng bước được nâng lên[3]. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nói: “Ðất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay!”. Một không khí vui mừng, phấn khởi đang lan tỏa khắp cả nước, thể hiện sự hòa quyện giữa ý Ðảng và lòng dân. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng chưa bao giờ lớn và sâu sắc như lúc này[4]. Chào đón năm 2021, chúng ta tự tin chào đón một tương lai tươi sáng đang đón đợi: Toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục tăng cường đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao, năng động, sáng tạo trong việc đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ và hiệu quả hơn công cuộc đổi mới đất nước nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, góp phần xây dựng đất nước thân yêu của chúng ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong đợi.

  2. Năm 2020 là năm Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III  tập trung triển khai tổ chức Đại hội các chi bộ và Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/ĐUngày 18/8/2020 của Đảng ủy Học viện“về tăng cường đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới”; đẩy mạnh triển khai, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 28/02/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh “Về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” tại Học viện.

  Trong năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu với diễn biến phức tạp trên hầu khắp các địa phương, trong đó có thành phố Đà Nẵng; tình hình thiên tai, lũ lụt gây thiệt hại nặng nề làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội các địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên, cũng như việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Học viện Chính trị khu vực III

  Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và thường xuyên của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III đã quán triệt sâu sắc và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong năm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 theo Nghị quyết số 34-NQ/ĐU ngày 26/02/2020 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đạt được nhiều kết quả.Đặc biệt,đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đây là sự kiện chính trị quan trọng được tiến hành nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, khách quan và thống nhất cao. Toàn Đảng bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đặc biệt là thực hiện nghiêm Quy định văn hóa Trường Đảng. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ Học viện, Đảng ủy cũng  đã ban hành Nghị quyết chuyên đề (Nghị quyết 09-NQ/ĐU ngày 18/8/2020 của Đảng ủy về tăng cường đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới) nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả trên tất cả các khâu của quá trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện trong tình hình mới. Đẩy mạnh triển khai, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 28/02/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh “Về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” tại Học viện.

  Sẵn đà nội lực cùng sự đoàn kết, quyết tâm của toàn thể công chức, viên chức và người lao động, Học viện Chính trị khu vực III chào đón 2021 với một tâm thế tự tin cùng những chương trình hành động thiết thực: Đây là năm Học viện triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bám sát nhiệm vụ và kế hoạch được giao, trong thời gian đến Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III tập trung lãnh đạo, chỉ đạo: (1) Tổ chức tuyên truyền kết quả sau đại hội đảng các cấp, vận dụng các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào nội dung giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác khác của Học viện. (2) Lãnh đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Đảng bộ Học viện; tuyên truyền về đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Tích cực triển khai thực hiện Quy định “Ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (3) Lãnh đạo tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng theo Nghị quyết số 09-NQ/ĐU của Đảng ủy Học viện; kịp thời đưa nội dung các nghị quyết mới của Đảng vào giảng dạy, học tập; tổ chức lồng ghép có hiệu quả các nội dung về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới vào chương trình đào tạo các hệ lớp. Đặc biệt, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, quản lý học viên một cách chặt chẽ và toàn diện, cả trong và ngoài giờ học, không chỉ tinh thần, thái độ học tập mà kể cả văn hóa ứng xử trong sinh hoạt hằng ngày. Lãnh đạo thực hiện tốt hoạt động nghiên cứu khoa học, thông tin, tạp chí... phục vụ công tác giảng dạy, học tập trong Học viện. Bảo đảm công tác tài chính - hậu cần và các mặt công tác khác phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo quy định của Đảng, Nhà nước và Học viện. (4) Đảng ủy lãnh đạo tiếp tục làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, công tác xây dựng tổ chức đảng. Xây dựng Đảng bộ, các chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; xây dựng Đảng bộ Học viện năm 2021 đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. (5)  Lãnh đạo phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh trong việc tổ chức tập hợp hội viên, đoàn viên tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Học viện. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và thường xuyên của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III quyết tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong năm 2021 và các năm tiếp theo, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ.

  Năm mới, nỗ lực mới, thắng lợi mới!

  ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III


  [1] Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Báo Nhân dân ngày 29 tháng 12 năm 2020

  [2] Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Báo Nhân dân ngày 29 tháng 12 năm 2020

  [3] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2 tháng 9 (1945-2020) và chuẩn bị tiến hành Đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng

  [4] Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc trực tuyến Chính phủ với địa phương nhằm triển khai Nghị quyết của Quốc hội về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Hà Nội ngày 28/12/2018,

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:30
  • Hôm nay: 286
  • Tháng hiện tại: 29632
  • Tổng lượt truy cập: 97767
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611