Tọa đàm khoa học: “110 năm ngày Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước (1911 - 2021) - con đường cách mạng độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam”

  18/06/2021 06:19 PM


  Chiều ngày 18/6/2021, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực III đã phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “110 năm ngày Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước (1911 - 2021) - con đường cách mạng độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam”.

  Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí đại diện Ban Giám đốc, Đảng ủy, Công đoàn, Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, cùng toàn thể hội viên Hội Cựu chiến binh và đoàn viên Đoàn Thanh niên của Học viện.

  Toàn cảnh buổi tọa đàm

  Tại buổi tọa đàm, đồng chí Trần Tăng Khởi, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh của Học viện đã thông qua báo cáo đề dẫn, ôn lại sự kiện lịch sử Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước là có ý nghĩa rất to lớn, mở ra thời đại mới cho lịch sử dân tộc: độc lập, tự do, hạnh phúc.

  Đồng chí Trần Tăng Khởi, Báo cáo đề dẫn tọa đàm

  Các tham luận tại tọa đàm đã đi sâu phân tích và nêu bật bối cảnh, động lực, truyền thống gia đình và quê hương thôi thúc Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước; hành trình tìm đường cứu nước và đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, lựa chọn con đường cách mạng vô sản; các bài học kinh nghiệm rút ra để vận dụng trong giai đoạn cách mạng mới, đặc biệt là khát vọng đổi mới, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm; đào tạo trí thức, phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh. Đồng thời, khẳng định mạnh mẽ ý chí của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân quyết tâm thực hiện nghiêm túc những lời dạy của Người, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  Đại biểu Báo cáo tham luận tọa đàm

  Đại biểu Báo cáo tham luận tọa đàm

  Kết luận tọa đàm, đồng chí Trần Tăng Khởi cho rằng, từ quyết định ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc, các bài viết trong buổi tọa đàm đã góp phần bồi dưỡng tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và khát vọng xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, hùng cường cho Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên của Học viện Chính trị khu vực III. Từ đó, mỗi hội viên, đoàn viên có thêm động lực, ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được phân công

  BBT Website

  Tin & ảnh: Văn Giang

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:60
  • Hôm nay: 1456
  • Tháng hiện tại: 47575
  • Tổng lượt truy cập: 442116
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611