TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC VÀ Ý CHÍ VƯƠN LÊN CỦA DÂN TỘC

  04/05/2021 08:09 AM


   

  Tác giả: Báo Nhân dân (tuyển chọn)

   

  Số trang: 547

  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, H.2020

  Chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có ba bài viết thể hiện quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và cách nhìn mới sâu sắc, đầy tâm huyết của người đứng đầu Đảng và Nhà nước về sự lãnh đạo của Đảng, về công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

  Ngay sau khi được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, ba bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên khắp mọi miền đất nước hào hứng đón nhận với sự quan tâm đặc biệt bằng tình cảm kính trọng và niềm tin tưởng dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, và đó cũng chính là niềm tự hào, tin tưởng vào Đảng ta.

  Đồng thời, trên các phương tiện truyền thông đại chúng cũng đã có nhiều bài viết của các nhà nghiên cứu khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý và bạn đọc trên cả nước bày tỏ suy nghĩ, đồng tình cao với nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và 35 năm đổi mới:  “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

  Có thể nói, sự đồng tình, chia sẽ của  các bạn đọc đã góp thêm tiếng nói đồng thuận và lan tỏa sâu rộng những thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến với các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong đó nổi bật nhất là vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, với từng lĩnh vực, từng ngành; là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ; về đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững kinh tế, chính trị, văn hóa…khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới phát triển nhanh và bền vững đất nước.

  Với ý nghĩa đó, Ban Biên tập Báo Nhân Dân đã sưu tầm, tổ chức và có chỉnh lý các bài viết trên các báo in, báo điện tử về chủ đề trên, phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản xuốn sách “Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc”. Bố cục sách bao gồm ba phần:

  Phần thứ nhất: Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đối với việc chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng.

  Phần thứ hai: Tin tưởng vào sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

  Phần thứ ba: Ý kiến tâm huyết với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

  Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc !

  (Nguồn: Trung tâm Thông tin khoa học)

   

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:38
  • Hôm nay: 682
  • Tháng hiện tại: 46593
  • Tổng lượt truy cập: 228493
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611