Tọa đàm khoa học: Quán triệt, vận dụng những quan điểm mới của Đại hội XIII của Đảng về công tác xây dựng Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy môn Xây dựng Đảng

  17/04/2021 02:32 PM


  Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2021,chiều ngày 16/4/2021, khoa Xây dựng Đảng tiến hành tọa đàm khoa học với chủ đề “Quán triệt, vận dụng những quan điểm mới của Đại hội XIII của Đảng về công tác xây dựng Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy môn Xây dựng Đảng”.

  Tham dự buổi Tọa đàm có đại diện Ban Giám đốc, Lãnh đạo Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; một số nhà khoa học trong Học viện, cùng toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Xây dựng Đảng. Buổi tọa đàm do TS Nguyễn Văn Hào, Trưởng khoa Xây dựng Đảng chủ trì.

  TS Nguyễn Văn Hào, Trưởng khoa Xây dựng Đảng chủ trì buổi tọa đàm

  Tại buổi tọa đàm, có 09 tham luận đã được trình bày và 14 ý kiến trao đổi, đóng góp từ các đại biểu. Buổi tọa đàm nhằm giúp các giảng viên trong khoa, đại biểu tham dự nâng cao nhận thức về những quan điểm, định hướng mới của Đại hội XIII về công tác xây dựng Đảng để vận dụng vào thực tiễn nghiên cứu và giảng dạy học phần Xây dựng Đảng thời gian tới. Các tham luận, các ý kiến cũng tập trung trao đổi, thảo luận một số vấn đề như: Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Xây dựng tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Công tác dân vận và tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng;…

  Thông qua tọa đàm, mỗi giảng viên, đại biểu tham dự có nhận thức sâu sắc về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và bổ sung những điểm mới về công tác xây dựng Đảng trong Nghị quyết Đại hội XIII và Văn kiện của Đảng vào hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Đây là công việc cấp bách, thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2021; là hoạt động sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên môn rất bổ ích đối với mỗi cán bộ, giảng viên.

     PGS, TS Nguyễn Thế Tư, GVCC khoa Xây dựng Đảng phát biểu ý kiến

  TS Nguyễn Văn Hào, Trưởng khoa Xây dựng Đảng khẳng định buổi tọa đàm với chủ đề “Quán triệt, vận dụng những quan điểm mới của Đại hội XIII của Đảng về công tác xây dựng Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy môn Xây dựng Đảng” sẽ là cơ sở khoa học gợi mở để các thành viên trong Khoa Xây dựng Đảng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học của mình có chất lượng hơn trong thời gian tới./.

  BBT Website

  (Thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc Cảnh, Khoa Xây dựng Đảng)

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:23
  • Hôm nay: 1119
  • Tháng hiện tại: 14409
  • Tổng lượt truy cập: 136906
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611