Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K16, hệ không tập trung, khóa học 2020 – 2022.

  01/12/2020 10:33 AM


  Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, sáng ngày 30/11/2020, Học viện Chính trị khu vực III đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K16, hệ không tập trung, khóa học 2020 – 2022.

  Dự Lễ khai giảng có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Đảng ủy, Ban Thường vụ Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Lãnh đạo các đơn vị, giảng viên các Khoa, Chủ nhiệm và học viên lớp Cao cấp lý luận Chính trị K16.

  PGS,TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng

  Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS,TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III đề nghị các đồng chí học viên nhận thức đầy đủ nhiệm vụ học tập; sắp xếp thời gian, bố trí công việc hợp lý để vừa đảm bảo thời gian học tập vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa cũng đề nghị các bộ phận liên quan của Học viện tạo mọi điều kiện học tập để các đồng chí học viên hoàn thành tốt chương trình học tập,  góp phần nâng cao năng lực tư duy lý luận và năng lực tổ chức thực tiễn của người cán bộ lãnh đạo, quản lý.

  Lớp Cao cấp lý luận Chính trị K16, hệ không tập trung, khóa học 2020 – 2022 gồm có 48 học viên thuộc bốn tỉnh: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Khóa học được giảng dạy theo Khung chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị mới ban hành theo Quyết định số 3092/QĐ-HVCTQG ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho tất cả các hệ lớp. Theo đó, nội dung chương trình khoá học được thực hiện gồm 19 môn học và 06 chuyên đề ngoại khóa. Chương trình này được thực hiện trong khoảng thời gian 18 tháng học tập và nghiên cứu, các học viên sẽ được tiếp cận một số nội dung cơ bản như sau: Những tri thức cơ bản và có hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực chủ yếu của đời sống xã hội; những tri thức cơ bản về khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý…

  Đại diện học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị K16 phát biểu

  Ngay sau buổi Lễ khai giảng, PGS,TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện đã thay mặt Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III quán triệt tới tất cả các học viên một số nội dung quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

  BBT Website

  (Bùi Tiến Sỹ thực hiện)

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:24
  • Hôm nay: 509
  • Tháng hiện tại: 24611
  • Tổng lượt truy cập: 123015
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611