Tọa đàm khoa học: Kết hợp giữa lý luận và thực tiễn trong giảng dạy môn Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

  03/07/2020 02:10 PM


  Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2020, sáng ngày 03/7/2020, khoa Xây dựng Đảng tiến hành tọa đàm khoa học với chủ đề “Kết hợp giữa lý luận và thực tiễn trong giảng dạy môn Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam”.

   

  Tham dự buổi Tọa đàm có đại diện Ban Giám đốc, Lãnh đạo Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; một số nhà khoa học trong Học viện cùng toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Xây dựng Đảng. Buổi tọa đàm do TS Nguyễn Văn Hào, Trưởng khoa Xây dựng Đảng chủ trì.

   

  Toàn cảnh buổi tọa đàm

  Tại buổi tọa đàm, có 08 tham luận đã được trình bày và 12 ý kiến trao đổi, đóng góp thêm từ các đại biểu. Buổi tọa đàm nhằm giúp các giảng viên trong khoa, đại biểu tham dự nhận thức thêm về những yêu cầu, vấn đề đặt ra và phương thức kết hợp giữa lý luận và thực tiễn trong giảng dạy môn Xây dựng Đảng. Đồng thời, chỉ ra thực trạng giảng dạy môn Xây dựng Đảng trong thời gian qua; từ đó rút ra những kinh nghiệm và tăng cường kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn trong giảng dạy môn Xây dựng Đảng thời gian tới.

  Thông qua tọa đàm, mỗi giảng viên, đại biểu tham dự có nhận thức sâu sắc về bộ môn Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam - là một môn khoa học lý luận mang tính tổng hợp và liên ngành. Môn học xây dựng đảng là môn học về hoạt động của đảng mà trung tâm là vấn đề lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm về xây dựng đảng; về các nguyên tắc hoạt động của đảng; về công tác tổ chức, cán bộ, công tác đảng viên; về công tác tư tưởng, công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng… Những nội dung này đều là những vấn đề của thực tiễn mà môn học xây dựng Đảng phải tiếp cận, nghiên cứu và thực hiện.

  Ngoài ra, các ý kiến cũng tập trung trao đổi, thảo luận một số vấn đề như: Yêu cầu phải kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn khi giảng dạy môn Xây dựng Đảng; Phương thức kết hợp giữa lý luận với thực tiễn trong giảng dạy môn Xây dựng Đảng. Làm rõ những thuận lợi và khó khăn trong kết hợp lý luận với thực tiễn giảng dạy môn Xây dựng Đảng. Các ý kiến cũng nêu lên thực trạng kết hợp lý luận với thực tiễn trong giảng dạy môn Xây dựng Đảng trong thời gian qua và những vấn đề đặt ra trong việc kết hợp giữa lý luận với thực tiễn khi giảng dạy môn Xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng nêu lên một số kinh nghiệm rút ra trong việc kết hợp lý luận với thực tiễn giảng dạy môn Xây dựng Đảng; Tăng cường kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn trong giảng dạy môn Xây dựng Đảng. Đặc biệt, các đại biểu nêu những định hướng, gợi mở khi giảng dạy môn Xây dựng Đảng thời gian tới…

  TS Nguyễn Văn Hào, Trưởng khoa Xây dựng Đảng khẳng định buổi tọa đàm với chủ đề “Kết hợp giữa lý luận và thực tiễn trong giảng dạy môn Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam” sẽ là cơ sở gợi mở, những dự liệu cần thiết, bổ ích để các thành viên trong Khoa Xây dựng Đảng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của mình có chất lượng hơn./.

  BBT Website

   (Nguyễn Thị Ngọc Cảnh thực hiện)

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:24
  • Hôm nay: 473
  • Tháng hiện tại: 14082
  • Tổng lượt truy cập: 308146
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.6110