Hội thảo khoa học: Phát triển bền vững kinh tế biển ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ -Thực trạng và giải pháp

  30/06/2020 02:35 PM


  Sáng ngày 30/6/2020, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II đồng tổ chức hội thảo khoa học về chủ đề: “Phát triển bền vững kinh tế biển ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ - Thực trạng và giải pháp”.

  Tham dự hội thảo có PGS, TS Đoàn Triệu Long - Quyền Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III; PGS, TS Phạm Minh Tuấn - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II. Ngoài ra, có các nhà khoa học, nhà quản lý và học giả đến từ Học viện Chính trị khu vực III; Học viện Chính trị khu vực II; Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ; Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng; Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng; Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng; Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng; Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng. 

  Chủ trị hội thảo: PGS, TS Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III và TS Phan Công Khanh - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II.

  PGS, TS Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III

  trình bày báo cáo đề dẫn tại hội thảo

  Phát biểu đề dẫn, PGS, TS Nguyễn Ngọc Hòa cho rằng, thế kỷ XXI được coi là kỷ nguyên của đại dương. “Vươn ra biển” đã trở thành xu thế lớn, định hướng phát triển quan trọng của cả các quốc gia có biển và các quốc gia không có biển. Tuy nhiên, vấn đề chủ quyền quốc gia trên biển; đảm bảo an toàn, an ninh trên biển; khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển,… ở nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới đang đứng trước nhiều thách thức, thậm chí đến mức báo động. Điều này đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, cản trở sự phát triển bền vững của các quốc gia, khu vực này. Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ có lợi thế về biển với nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng, vùng biển nơi đây có vị trí địa - chính trị, địa - kinh tế mang tính chiến lược. Vì thế, phát triển bền vững kinh tế biển có vai trò rất quan trọng đối với chiến lược phát triển bền vững của vùng nói riêng, cả nước nói chung. Tuy nhiên, các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức ở những mức độ khác nhau trong việc phát triển bền vững kinh tế biển. Bên cạnh đó, việc khai thác tài nguyên biển như hiện nay trong vùng đã dẫn tới sự suy giảm, cạn kiệt nhiều nguồn lợi từ biển mà không biết đến bao giờ mới có thể tái tạo lại như trước đây. Môi trường biển đang chịu nhiều thách thức và các mối đe dọa trầm trọng khi các địa phương, các dân cư ven biển ngày càng gia tăng các họat động kinh tế ven biển. Nhiều cửa sông ven biển bị ô nhiễm do nước thải từ các khu công nghiệp, khu đô thị thải ra và sự gia tăng về tần suất và mức độ ảnh hưởng của thiên tai bão lũ do biến đổi khí hậu… Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục nghiên cứu, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời, chỉ ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân, thách thức để từ đó, đề xuất những định hướng, giải pháp khả thi trong việc phát triển bền vững kinh tế biển ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ là yêu cầu khách quan, cấp bách.

  Để đạt được mục đích của hội thảo trong phạm vi thời gian được ấn định, PGS, TS Nguyễn Ngọc Hòa đề nghị các nhà khoa học, nhà quản lý và học giả tập trung thảo luận các nội dung chủ yếu sau: Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển bền vững kinh tế biển; Quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển bền vững kinh tế biển; Kinh nghiệm quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển và gợi ý cho Việt Nam; Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững kinh tế biển ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ; Thực trạng phát triển bền vững kinh tế biển các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ; Chính sách và giải pháp nhằm phát triển bền vững kinh tế biển ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ…

  Toàn cảnh hội thảo

  Các báo cáo tham luận cùng với nhiều ý kiến trao đổi của các nhà khoa học, nhà quản lý và học giả đã tập trung làm rõ các vấn đề như: Kết hợp phát triển kinh tế biển với bảo vệ môi trường biển ở vùng Duyên hải miền Trung; Liên kết phát triển du lịch biển các tỉnh Duyên hải Trung Bộ theo hướng bền vững; Quản lý bền vững nguồn lợi thủy sản ở Nhật Bản và Đan Mạch: Bài học cho Việt Nam; Phát triển ngành khai thác hải sản xa bờ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; Phát triển bền vững các khu kinh tế ven biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; Liên kết phát triển bền vững du lịch biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Thực trạng và một số khuyến nghị chính sách; Kinh tế biển thành phố Đà Nẵng: tiềm năng, lợi thế và gợi mở phát triển bền vững; Những giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ…

  TS Phan Công Khanh - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II

  phát biểu tổng kết hội thảo

  Kết luận hội thảo, TS Phan Công Khanh - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các bài tham luận, các ý kiến phát biểu của các nhà khoa học, nhà quản lý và học giả với hàm lượng khoa học cao, có giá trị tham khảo sâu sắc. Đồng thời, TS Phan Công Khanh cho rằng, Hội thảo hôm nay không chỉ là hoạt động hợp tác khoa học giữa Học viện Chính trị khu vực III và Học viện Chính trị khu vực II, mà hơn thế, đây còn là diễn đàn để các nhà khoa học của hai bên, các nhà khoa học và các nhà quản lý ở một số địa phương cùng trao đổi và cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước, cho chính quyền các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách nhằm thực hiện Chiến lược phát triển biền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 để từng bước đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, dựa vào biển và hướng ra biển.

  BBT Website

  (Duy Hòa thực hiện)

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:26
  • Hôm nay: 478
  • Tháng hiện tại: 14087
  • Tổng lượt truy cập: 308151
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.6110