Tọa đàm khoa học: Vai trò của văn hoá trong phát triển bền vững theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam

  30/06/2020 02:09 PM


  Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2020, chiều ngày 29/6/2020, Khoa Văn hóa và Phát triển tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “Vai trò của văn hoá trong phát triển bền vững theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

  Tham dự buổi tọa đàm có các đồng chí trong Ban Giám đốc; lãnh đạo Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; các đại biểu khách mời và lãnh đạo, giảng viên Khoa Văn hóa và Phát triển. Buổi tọa đàm do TS Đoàn Tuấn Anh chủ trì.

  Toàn cảnh buổi tọa đàm

  Ngoài Báo cáo đề dẫn, buổi tọa đàm đã nhận được 6 tham luận của các nhà khoa học, tập trung làm rõ các nội dung: quá trình phát triển tư duy lý luận của Đảng về vai trò của văn hoá trong phát triển bền vững đất nước; văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội - những vấn đề lý luận và thực tiễn; văn hoá là mục tiêu của sự phát triển - những vấn đề lý luận và thực tiễn; văn hoá là động lực, là sức mạnh nội sinh đảm bảo sự phát triển bền vững đất nước - những vấn đề lý luận và thực tiễn; những vấn đề đặt ra trong phát huy vai trò của văn hoá trong phát triển bền vững ở nước ta hiện nay…

  Trên cơ sở nội dung các tham luận đã trình bày, các thành viên tham dự đã đưa ra nhiều ý kiến trao đổi với tinh thần khoa học, cởi mở, thẳng thắn nhằm bổ sung cho các bài viết và cũng là các nội dung giảng dạy liên quan. Các ý kiến cũng đề cập đến những thành công và hạn chế trong việc thể chế hóa, triển khai thực hiện các quan điểm của Đảng… Kết luận buổi tọa đàm, TS Đoàn Tuấn Anh khẳng định các nội dung trọng tâm về vai trò đặc biệt quan trọng của văn hoá trong phát triển bền vững đất nước hiện nay; đây cũng là nguồn tư liệu quan trọng để bổ sung, hoàn thiện hơn các nội dung giảng dạy của Khoa.

  BBT Website

  (Vũ Đình Anh thực hiện)

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:32
  • Hôm nay: 559
  • Tháng hiện tại: 14168
  • Tổng lượt truy cập: 308232
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.6110