Kỉ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga (07/11/1917 – 07/11/2017)

  09/03/2018 09:09 AM


  Sáng ngày 07/11/2017, Học viện Chính trị khu vực III đã long trọng tổ chức lễ “Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917-07/11/2017)”. Dự lễ Kỷ niệm có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Đảng ủy và toàn thể công chức, viên chức của Học viện.

  Cách mạng Tháng Mười Nga là một sự kiện lịch sử trọng đại: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Bolshevik Nga và Lênin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã nhất loạt khởi nghĩa lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và phản cách mạng, lập nên Nhà nước Xô-viết, nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, mở đầu thời đại mới trong lịch sử nhân loại: thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Đối với Việt Nam, sự thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga đã đưa ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin đến với Cách mạng Việt Nam đúng vào lúc phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân ta đang có chuyển biến sâu sắc, giai cấp công nhân đã có sự phát triển mạnh mẽ về số lượng và bước lên vũ đài chính trị, góp phần chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc vào đầu thế kỷ XX. Thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga và thực tiễn hoạt động chính quyền Xô-viết đã để lại nhiều kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn rất sâu sắc cho Đảng và nhân dân Việt Nam trong việc vận dụng sáng tạo những giá trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga... vào điều kiện cụ thể của đất nước.

  Buổi Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga tại Học Viện Chính trị khu vực III được diễn ra trong không khí trang trọng, qua 3 phần chính: Văn nghệ chào mừng, báo cáo về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga và giao lưu kỷ niệm tình cảm của các cựu học viên đã học tập, sinh sống tại đất nước Liên Xô (cũ) - nước Nga ngày nay.

  Cùng với nhiều hoạt động phong phú và có ý nghĩa đang diễn ra trên khắp cả nước, lễ “Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917-07/11/2017)” tại Học viện Chính trị khu vực III đã thêm một lần nữa khẳng định tầm vóc và giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga trong lịch sử nhân loại, từ đó củng cố thêm niềm tin trong cuộc đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam; đồng thời khẳng định quan điểm, đường lối của Đảng ta trong việc tiếp tục kiên trì, kiên quyết theo đuổi mục tiêu lý tưởng xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

  Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

   

  Tiết mục văn nghệ chào mừng

  TS Trần Tăng Khởi, Đảng ủy viên, Trưởng khoa Lịch sử Đảng, trình bày báo cáo về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga

  TS Lê Văn Định, Trưởng khoa Xã hội học, cựu học viên đã học tập, sinh sống tại đất nước Liên Xô (cũ) - nước Nga ngày nay, phát biểu và chia sẻ kỷ niệm 

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611