Số 04(161) 2019

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019, chiều ngày 26/6/2019, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Miền Trung - Tây Nguyên: Thực trạng và những vấn đề đặt ra”

Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2019, chiều ngày 21/6/2019, khoa Xây dựng Đảng tiến hành tọa đàm khoa học với chủ đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019, sáng ngày 25/6/2019, Khoa Lãnh đạo học và Chính sách công tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “Tổ chức giảng dạy các chuyên đề thuộc môn học Lãnh đạo học và Chính sách công trong chương trình cao cấp lý luận chính trị”.

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019, sáng ngày 20/6/2019, Khoa Văn hóa và Phát triển tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “Phát triển các ngành công nghiệp văn hoá ở Việt Nam hiện nay”.

Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2019, chiều ngày 18/6/2019, Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị khu vực III đã tiến hành Tọa đàm khoa học với chủ đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:33
  • Hôm nay: 108
  • Tháng hiện tại: 4886
  • Tổng lượt truy cập: 58345
Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
Liên hệ: 02363.831.174
Fax: 02363.844.6110