Khai mạc Hội thi “Giảng viên giỏi” cấp cơ sở, lần thứ IV, năm 2020

  05/05/2020 08:51 AM


  Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/HVCTQG ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Hội thi “Giảng viên giỏi”, ngày 05 tháng 5 năm 2020, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Khai mạc Hội thi “Giảng viên giỏi” cấp cơ sở, lần thứ IV, năm 2020.

   

  Đến dự buổi khai mạc có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Tổ chức Hội thi, Hội đồng Giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi “Giảng viên giỏi” cấp cơ sở; đại diện lãnh đạo các khoa và các giảng viên tham gia dự thi.

  TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III phát biểu khai mạc

  Phát biểu khai mạc Hội thi, TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện, Trưởng ban Tổ chức Hội thi nhấn mạnh mục đích của Hội thi là nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện, qua đó đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn Học viện năm 2020. Đồng chí mong muốn và tin tưởng, với sự công tâm và làm việc khách quan của các đồng chí trong Hội đồng Giám khảo sẽ đánh giá, chấm điểm một cách chính xác, công bằng và thực chất, để Hội thi thành công tốt đẹp.

  TS Chúc Bá Tuyên, Phó Trưởng khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế đại diện cho các giảng viên tham gia dự thi phát biểu

  Thay mặt các giảng viên tham gia dự thi, TS Chúc Bá Tuyên gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc, Ban Tổ chức Hội thi cấp cơ sở đã tạo điều kiện cho các giảng viên có cơ hội rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời khẳng định quyết tâm tham gia hội thi tích cực, tuân thủ các quy định, quy chế của Hội thi.

  TS Nguyễn Văn Quang, Giảng viên Khoa Lãnh đạo học và Chính sách công trình bày tại Hội thi

  BBT Website

  (Võ Duy Quang thực hiện)