Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng lớp Tin học nâng cao

  28/08/2019 08:27 AM


  Sáng ngày 27/8/2019, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng Tin học nâng cao dành cho công chức, viên chức và người lao Học viện.

  LỄ KHAI GIẢNG

  Lớp Bồi dưỡng lớp Tin học nâng cao

   

  Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2019 được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ủy quyền, sáng ngày 27/8/2019, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng Tin học nâng cao dành cho công chức, viên  chức và người lao Học viện.

  Dự Lễ khai giảng, có TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện; lãnh đạo các đơn vị: Ban Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng, Ban Kế hoạch - Tài chính. Tham dự và giảng dạy cho lớp có ThS Mai Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm tin học ADMIN thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cùng 73 học viên tham dự lớp bồi dưỡng.

  TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

  Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT đã được Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 cụ thể hóa các yêu cầu về kiến thức lý thuyết, kỹ năng thực hành đối với mỗi cá nhân trong việc sử dụng CNTT vào công việc chuyên môn của mình. Vì vậy, việc chuẩn hóa trình độ CNTT đối với công chức, viên chức và người lao động của Học viện vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm của mỗi cá nhân, phù hợp với sự phát triển của Học viện. Với yêu cầu đó, Ban Giám đốc Học viện đã phối hợp với Trung tâm tin học ADMIN thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng mở lớp Bồi dưỡng Tin học này.

  TS Vũ Anh Tuấn cũng mong muốn các học viên sẽ nỗ lực hoàn thành chương trình học tập, tiếp thu được nhiều kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin, đặc biệt hoàn thành tốt việc thi sát hạch, cấp chứng chỉ cuối khóa, do đó Đồng chí yêu cầu các học viên thu xếp thời gian, công việc tham gia đầy đủ các buổi học;  giao cho Ban Tổ chức - Cán bộ phối hợp với các đơn vị chức năng theo dõi, quản lý, phục vụ và thực hiện các chế độ theo đúng các quy định đối với lớp.

   

  BBT Website

  (Hồng Thế Vinh thực hiện)