HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM 2019

  22/04/2019 10:45 AM


  Chiều ngày 19/4/2019, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác thi đua năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể công chức, viên chức Học viện.

  HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM 2019

   

  Chiều ngày 19/4/2019, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác thi đua năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể công chức, viên chức Học viện.

  Toàn cảnh Hội nghị

  Hội nghị đã nghe PGS,TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện trình bày Dự thảo "Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019". Theo đó, công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2018 đã có bước chuyển biến tích cực, từ việc phát động phong trào đến tổ chức các hoạt động thi đua thường niên về cơ bản đảm bảo, đúng kế hoạch và được thực hiện nghiêm túc theo từng nhiệm vụ chính trị của Học viện; phong trào thi đua đã thật sự lan tỏa đến từng đối tượng tham gia và khen thưởng đúng đối tượng; từ đó, đã góp phần tạo ra động lực để mọi công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các phong trào thi đua yêu nước đã có tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Học viện. Đối với năm 2019, Học viện Chính trị khu vực III tiếp tục thực hiện chủ đề thi đua do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động năm 2019 đó là: “Đoàn kết, Dân chủ, Sáng tạo, Hiệu quả”; phong trào thi đua “3 tốt” do Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III phát động.

  Sau khi nghe "Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019", Hội nghị đã tiến hành thảo luận, góp ý Dự thảo thông qua một số tham luận và các ý kiến trực tiếp. Nhìn chung, tất cả các tham luận cùng các ý kiến đều mang tính xây dựng và đồng tình với những nội dung được trình bày trong Dự thảo. Cũng trong chương trình làm việc, Hội nghị đã tiến hành công bố và trao các quyết định khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích trong năm 2018; nghe PGS,TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện phát động phong trào thi đua năm 2019…

  Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác thi đua năm 2019 đã phát huy được tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của toàn thể công chức, viên chức Học viện Chính trị khu vực III trong việc thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao.

  Một số hình ảnh khen thưởng tại Hội nghị:

  BBT Website

  (Bùi Tiến Sỹ thực hiện)