Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019, ngày 11 tháng 10 năm 2019 Học viện Chính trị khu vực III tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “70 NĂM TÁC PHẨM DÂN VẬN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH: NHỮNG ...

Hướng tới Kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019), chiều ngày 30/9/2019, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức khai mạc các hoạt động văn nghệ, thể thao để chào mừng.

Sáng ngày 14/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trọng thể kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển (1949-2019). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo.

Sáng ngày 27/8/2019, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng Tin học nâng cao dành cho công chức, viên chức và người lao Học viện.

Từ ngày 25/7/2019 đến 27/7/2019, Đoàn Thanh niên Học viện đã thực hiện chương trình về nguồn tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Sáng ngày 11/6/2019 Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Khai giảng lớp “Bồi dưỡng Phương pháp và kỹ thuật xử lý, phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS trong nghiên cứu khoa học (nâng cao)” cho công ...

Chiều ngày 06/6/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”.

Tối ngày 16/5/2019, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức tổng kết các hoạt động thể thao và Hội diễn văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và ...