TRIẾT LÝ HÀNH ĐỘNG HỒ CHÍ MINH

  26/05/2021 09:37 AM


  TRIẾT LÝ HÀNH ĐỘNG HỒ CHÍ MINH

  Tác giả: TS.YÊN NGỌC TRUNG

  Số trang: 278

  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, H. 2020

   

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Nghiên cứu, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ góp phần lý giải những vấn đề của thực tiễn đặt ra, đồng thời còn cung cấp cơ sở lý luận cho công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Cuốn sách “Triết lý hành động Hồ Chí Minh” của tác giả Yên Ngọc Trung là một trong số cuốn sách nghiên cứu về triết lý hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Triết lý về phương pháp hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện trong sự nghiệp cách mạng phong phú và cao cả của Người. Triết lý “Dĩ bất biến ứng vạn biến” là phương pháp chỉ đạo hành động của Hồ Chí Minh. Quán triệt triết lý này trong hành động bảo đảm kiên định mục tiêu độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân, đồng thời thể hiện tính linh hoạt, sáng tạo trong phương pháp hành động cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu mà cách mạng đặt ra.

  Trước thực trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, nói không đi đôi với làm, nói một đằng làm một nẻo… của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay, các triết lý về phương pháp hành động miệng nói tay làm, đảng viên đi trước làng nước theo sau, đảng viên là đầu tàu gương mẫu… trong triết lý hành động Hồ Chí Minh càng khẳng định giá trị sâu sắc, cần được vận dụng, thực hành phát triển, trở thành các tiêu chí quan trọng trong đánh giá phẩm chất đạo đức, tư tưởng của cán bộ đảng viên.

  Với những kết quả đạt được trong thực tiễn cách mạng Việt Nam, triết lý hành động Hồ Chí Minh đã góp phần bổ sung triết lý hành động có trong chủ nghĩa Mác-Lênin, phát triển triết lý hành động của dân tộc lên tầm cao mới. Triết lý hành động Hồ Chí Minh đã và đang định hướng cho hành động của Đảng trong quá trình xây dựng chủ trương, hoạch định chính sách; góp phần định hướng chuẩn mực hành động cho cán bộ, đảng viên; đồng thời cổ vũ mạnh mẽ  cho phong trào cách mạng thế giới.

  Với ý nghĩa khoa học và thực tiễn, nội dung cuốn sách góp phần nghiên cứu, làm sáng tỏ những nội dung trong triết lý hành động Hồ Chí Minh cũng như sự vận dụng của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.

  Bố cục sách gồm ba chương:

  Chương 1: Khái niệm, cơ sở hình thành, bản chất triết lý hành động Hồ Chí Minh

  Chương 2: Nội dung cơ bản của triết lý hành động Hồ Chí Minh

  Chương 3: Giá trị dân tộc và thời đại của triết lý hành động Hồ Chí Minh

   

  Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc !

   

  (Nguồn: Trung tâm Thông tin khoa học)

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:23
  • Hôm nay: 3473
  • Tháng hiện tại: 46100
  • Tổng lượt truy cập: 440641
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611