BÁO CHÍ VỚI NHIỆM VỤ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO

  05/03/2021 01:50 PM


  Chủ biên:                TS Trần Văn Thạch

  Nxb:                       Lý luận chính trị

  Năm xuất bản:       2020                         

  Hiện nay, tình hình quốc tế và khu vực đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, với những biến động chính trị, xã hội ở nhiều khu vực, nhiều quốc gia; xung đột lợi ích, tranh chấp lãnh thổ chủ quyền biển, đảo diễn ra ở nhiều nơi, nhất là ở Biển Đông. Trước thực tế này, công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí về chủ quyền biển đảo phải được coi trọng hàng đầu để mọi tổ chức và người dân nhận thức, ứng xử vừa phù hợp với Luật Biển Việt Nam, Luật quốc tế; vừa nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

  Nhằm cung cấp thêm một góc nhìn khách quan về thực trạng thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của báo chí hiện nay, BBT Website xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuốn sách Báo chí với nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo:

  Được hình thành từ đề tài khoa học cấp Bộ “Báo chí với nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo” (nghiệm thu đạt loại Xuất sắc), cuốn sách Báo chí với nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo (do Tiến sĩ Trần Văn Thạch chủ biên) đã góp phần làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về nhiệm vụ của báo chí đối với công tác thông tin, tuyên truyền chủ quyền biển, đảo: (1) Xác định vị trí, vai trò của báo chí cách mạng; (2) Khái quát tình hình tranh chấp chủ quyền biển, đảo ở Biển Đông và tính cấp bách của việc tuyên truyền chủ quyền biển, đảo hiện nay; (3) Xác định những nội dung, nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của báo chí; (4) Những yếu tố tác động đến quá trình thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của báo chí; (5) Đánh giá thực trạng công tác thông tin tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của các cơ quan báo chí; (6) Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của báo chí từ hiệu quả tác động của báo chí đến nhận thức của người dân; (7) Đưa ra dự báo tình hình tranh chấp chủ quyền biển, đảo ở Biển Đông; (8) Quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ thông tin tuyền truyền về chủ quyền biển đảo của báo chí; và (9) Đề xuất 7 giải pháp cơ bản và các kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin tuyên truyền chủ quyền biển đảo của báo chí trong những năm tới.

  Ngoài ra, cùng với nhiều tư liệu khác, Báo chí với nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo đã thêm một lần nữa khẳng định: Từ bao đời nay, trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam, biển, đảo luôn có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước và là một phần máu thịt thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam!

  BBT Website

  (Thực hiện: Tiến Sỹ)

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:31
  • Hôm nay: 250
  • Tháng hiện tại: 29596
  • Tổng lượt truy cập: 97731
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611