50 NĂM TÁC PHẨM NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY

  12/10/2020 01:50 PM


  Số trang: 460

  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, H. 2019

  Cách đây tròn 50 năm, nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng, với bút danh T.L, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” đăng trên báo Nhân dân, số 5409 ngày 03/02/1969.

  Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm này trong bối cảnh cần phải tăng cường khối đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng, củng cố mặt trận tư tưởng, ngăn chặn tâm lý xả hơi sau nhiều năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Bài báo ngắn gọn với chỉ gần 700 chữ nhưng chứa đựng trong đó những luận điểm hết sức quan trọng, sâu sắc về đạo đức người cách mạng, đặc biệt, chống tư tưởng cá nhân chủ nghĩa. Bác đã chỉ ra rằng, bên cạnh nhiều đảng viên anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi đầu làm nên những thành tích rất vẻ vang còn có một số ít đảng viên đạo đức phẩm chất còn thấp kém. Chủ nghĩa cá nhân là một căn bệnh khiến cán bộ, đảng viên phạm “nhiều sai lầm”: việc gì cũng nghĩ tới lợi ích riêng của mình trước hết, không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”; ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa; tham danh, trục lợi, thích địa vị quyền hành; tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán chuyên quyền; xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu mệnh lệnh; thiếu tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập tiến bộ…                                                                                                             

  Sau 50 năm, bài báo “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Người vẫn còn nguyên giá trị. Thậm chí rất cần thiết trong điều kiện Đảng cầm quyền, lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay, khi chúng ta đang phải đối mặt với thực trạng suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên từ cấp trung ương đến địa phương, cơ sở. Có thể nói, chưa bao giờ vấn đề tham nhũng, lãng phí, vấn đề lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.. lại trở nên nóng hổi, cấp thiết cần phải giải quyết như hiện nay. Chính chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện của nó là một trong những nguyên nhân sâu xa không những làm suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, mà còn dẫn tới hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ – với 9 biểu hiện được nêu trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

  Với ý nghĩa đó, Nhà xuất bản CTQG đã xuất bản cuốn sách “50 năm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Cuốn sách tập hợp các bài viết tham gia Hội thảo cùng tên do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Nội dung các bài viết đã góp phần làm sáng rõ hơn giá trị và ý nghĩa của tác phẩm, cũng như các giải pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

  Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

  BBT Website

  (Nguồn: Trung tâm TTKH)

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:15
  • Hôm nay: 116
  • Tháng hiện tại: 26156
  • Tổng lượt truy cập: 417330
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611