NGUỒN LỰC VÀ SỨC SÁNG TẠO CỦA NHÂN DÂN TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP VÀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

  16/08/2019 04:39 PM


  NGUỒN LỰC VÀ SỨC SÁNG TẠO CỦA NHÂN DÂN TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP VÀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

  Tác giả: PGS.TS LÊ QUỐC LÝ (Chủ biên)

  Số trang: 288

  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội  2018

  Sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhiều điều kiện khác nhau, trong đó nguồn lực và sức sang tạo của nhân dân là một trong những yếu tố có tính quyết định đến sự phát triển của quốc gia đó. Nguồn lực cho phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc là tổng thể những yếu tố trong và ngoài nước đã, đang và sẽ tham gia vào quá trình thúc đẩy và tạo lập sự phát triển của quốc gia, dân tộc đó. Việc huy động, thu hút, khai thác và sử dụng các nguồn lực một cách tiết kiệm và hiệu quả, cũng như phát huy mạnh mẽ các nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân là một trong những vấn đề có ý nghĩa sống còn bảo đảm sự thành công và giàu mạnh của các quốc gia. Các quốc gia chỉ có thể phát triển được khi các nguồn lực được huy động, được khai thác, sử dụng hiệu quả, hợp lý và sức sáng tạo của nhân dân được khơi dậy mạnh mẽ nhất.

  Ngày nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, quá trình toàn cầu hóa và phát triển kinh tế tri thức đã và đang tạo ra những điều kiện và thời cơ thuận lợi, đồng thời đặt ra những thách thức không nhỏ cho việc khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực đối với mỗi quốc gia, dân tộc, nhất là những quốc gia, dân tộc còn  lạc hậu, kém phát triển. Việt Nam có điểm xuất phát thấp, nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới vẫn rất lớn, vì thế vấn đề huy động, phát huy  mọi nguồn lực cho sự phát triển nhanh và bền vững, rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển càng trở nên bức thiết trong giai đoạn hiện nay.

  Qua hơn 30 năm đổi mới, với sự khai thác, sử dụng, phát huy các nguồn lực của nhân dân đã góp phần tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới: thế và lực, sức mạnh tổng hợp của quốc gia tăng lên, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, thời cơ và vận hội phát triển mở ra rộng lớn.

  Như vậy, từ lý luận đến thực tiễn đều cho thấy nghiên cứu vấn đề khai thác, sử dụng hợp lý đi đôi với việc bảo vệ, tái tạo và không ngừng phát huy các nguồn lực,  đảm bảo những điều kiện cho sự phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam hiện tại và trong tương lai là điều có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

  Với ý nghĩa đó, Nhà xuất bản Lý luận chính trị đã xuất bản cuốn sách “Nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân trong điều kiện hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0”. Bố cục sách bao gồm 3 chương:

  Chương I: Một số vấn đề lý luận về huy động, phát huy mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân trong điều kiện hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0. Nội dung chương này trình bày lý luận về nguồn lực, sức sáng tạo của nhân dân và vai trò của nguồn lực, sức sáng tạo đối với sự phát triển xã hội; Phân tích cơ chế huy động, tiêu chí đánh giá và những yếu tố ảnh hưởng đến việc huy động, phát huy nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân; Giới thiệu kinh nghiệm huy động và phát huy nguồn lực để phát triển xã hội ở một số quốc gia Đông Nam Á và những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn thực hiện các giải pháp huy động, phát huy mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân ở Việt Nam.

  Chương II: Thực trạng huy động, phát huy mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0. Nội dung chương này khái quát chung về công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986; trình bày thực trạng huy động và phát huy nguồn lực, sức sáng tạo của nhân dân trong quá trình đổi mới cũng như những điểm nghẽn và một số vấn đề đặt ra trong huy động, sử dụng nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân.

  Chương III: Quan điểm, giải pháp nhằm huy động, phát huy mọi nguồn lực của nhân dân để thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất nước.

  Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc !  

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:28
  • Hôm nay: 1632
  • Tháng hiện tại: 30259
  • Tổng lượt truy cập: 421433
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611