GIẢI QUYẾT HÒA BÌNH, TRANH CHẤP BIÊN GIỚI, LÃNH THỔ: LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN

  05/11/2018 09:38 AM


  Tác giả: HỌC VIỆN NGOẠI GIAO – BỘ NGOẠI GIAO Số trang: 310 Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội 2017

  GIẢI QUYẾT HÒA BÌNH, TRANH CHẤP BIÊN GIỚI, LÃNH THỔ: LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN

   Tác giả: HỌC VIỆN NGOẠI GIAO – BỘ NGOẠI GIAO

  Số trang: 310

  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội  2017

  Kể từ khi ra đời và được ghi nhận tại Hiến chương Liên hợp quốc năm 1945 tới nay, nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp được xem là một trong những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Một hệ thống các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp đã xác lập, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp các quốc gia lựa chọn, áp dụng giải quyết tranh chấp nhằm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia trên thế giới, bảo vệ công lý theo đúng tinh thần của Hiến chương Liên hợp quốc.

  Có thể thấy, trước khi trở thành nguyên tắc mang tính bắt buộc, nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh  chấp đã từng được nhắc đến nhiều lần trong lịch sử, từ trong Công ước La Hay năm 1899, Công ước La Hay năm 1907, trong Công ước Hội Quốc liên năm 1919 cho đến Hiệp ước Kellogg – Briand năm 1928. Tuy  nhiên tại thời điểm đó, hòa bình giải quyết tranh chấp chưa phải là nghĩa vụ bắt buộc của các quốc gia. Dùng vũ lực hay chiến tranh vẫn là giải pháp cuối cùng được các quốc gia sử dụng trong giải quyết các tranh chấp.  Chỉ đến năm 1945, sau tổn thất nặng nề của Chiến tranh thế giới thứ hai, với sự ra đời của Liên hợp quốc, thì nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp mới thực sự có bước chuyển căn bản, và trở thành một nguyên tắc pháp luật quốc tế ràng buộc tuyệt đại đa số các quốc gia trên thế giới. Nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp cũng được ghi nhận trong Hiến chương của các tổ chức khu vực như:  Hiến chương ASEAN, Hiến chương của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ, Hiến chương thành lập Liên minh châu Phi… Với việc mở rộng nhanh chóng về thành viên của Liên hợp quốc và thực tiễn của các quốc gia, nguyên tắc này đã trở thành một nguyên tắc quan trọng của luật pháp quốc tế, có hiệu lực ràng buộc đối với mọi quốc gia trên thế giới, bất kể có là thành viên của Liên hợp quốc hay không. Thực tiễn về sự dụng biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp, đặc biệt là các tranh chấp liên quan đến biên giới, lãnh thổ và biển rất đa dạng, trong đó đàm phán vẫn là biện pháp hết sức quan trọng. Tuy nhiên không phải lúc nào đàm phán cũng thuận lợi, trong nhiều trường hợp, các bên phải nhờ tới sự trợ giúp của các biện pháp ngoại giao khác như trung gian, môi giới.

  Nhằm cung cấp thêm thông tin cho bạn đọc về vấn đề sử dụng biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp trên thế giới, Nhà xuất bản CTQG phối hợp với Học viện Ngoại giao xuất bản cuốn sách “ Giải quyết hòa bình, tranh chấp biên giới, lãnh thổ: Lý thuyết và thực tiễn”.

  Nội dung cuốn sách nghiên cứu chuyên sâu, tổng quan về các nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp; hệ thống các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp; cơ chế giải quyết tranh chấp; đồng thời có lồng ghép thực tiễn quốc tế về sử dụng các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp thông qua một số vụ việc tranh chấp nổi tiếng trong lịch sử. Ngoài ra cuốn sách cũng đề cập khả năng áp dụng các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.

   

  Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc !     

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:13
  • Hôm nay: 223
  • Tháng hiện tại: 41885
  • Tổng lượt truy cập: 140289
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611