Hướng dẫn tổng kết, bình xét danh hiệu thi đua năm 2017

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua của Học viện

Thông báo về việc xét tặng Huân chương, Bằng khen và Kỷ niệm chương các loại năm 2016

Danh sách tập thể đăng ký tham gia phong trào thi đua năm học 2015 -2016

Thông báo về việc đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2015 - 2016

Thông báo kết quả bình xét danh hiệu thi đua năm học 2014 - 2015

Thông báo về việc tổng kết và bình xét danh hiệu thi đua năm học 2014 - 2015

Thông báo về việc xét, đề nghị tặng các hình thức khen thưởng năm 2015

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:33
  • Hôm nay: 1172
  • Tháng hiện tại: 51505
  • Tổng lượt truy cập: 54478
Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
Liên hệ: 02363.831.174
Fax: 02363.844.611