Thông báo về việc tổng kết và bình xét danh hiệu thi đua năm học 2014 - 2015

Thông báo về việc xét, đề nghị tặng các hình thức khen thưởng năm 2015

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng

Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thông báo về việc tổng kết và bình xét danh hiệu thi đua năm học 2013 - 2014

Hướng dẫn tiêu chuẩn xét tặng Huân chương các loại theo quá trình cống hiến

Thông báo về việc xét, đề nghị tặng các hình thức khen thưởng năm 2014

Thông báo kết quả xét đề nghị khen thưởng theo quá trình cống hiến

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:31
  • Hôm nay: 434
  • Tháng hiện tại: 1717
  • Tổng lượt truy cập: 34799
Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
Liên hệ: 02363.831.174
Fax: 02363.844.611