Thông báo kết quả bình xét danh hiệu thi đua năm học 2014 - 2015

  08/03/2018 12:26 PM


  Thông báo kết quả bình xét danh hiệu thi đua năm học 2014 - 2015

  Download Danh sách kết quả bình xét danh hiệu thi đua năm học 2014 - 2015

  Download Mẫu đề nghị bằng khen cấp Bộ, cờ thi đua cấp Bộ của tập thể

  Download Mẫu đề nghị tặng chiến sĩ thi đua cá nhân


  Lưu ý: 
  - Đề nghị các tập thể và cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chiến sĩ thi đua cấp Bộ, tập thể Lao động xuất sắc và Cờ thi đua cấp Bộ viết báo cáo thành tích (theo mẫu báo cáo thành tích tập thể và cá nhân đăng tải trên website Học viện) và gửi về bộ phận Tổng hợp – Thi đua thuộc Văn phòng Học viện (đồng chí Trần Cao Anh) trước ngày 24/6/2015.
  - Các tập thể ký giao ước thi đua (mới thành lập chưa đủ thời gian) tập thể không được xét, mà chỉ xét cho các cá nhân.

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:55
  • Hôm nay: 1457
  • Tháng hiện tại: 61412
  • Tổng lượt truy cập: 64356
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611